Cursusoverzicht

Bekijk het Onderwijsprogramma van Onderwijswetenschappen in dit schematisch overzicht:

Blokkenschema onderwijsprogramma 2024-2025 (pdf)

Een cursus omvat 7,5 studiepunten (met uitzondering van de bachelorthesis, 15 studiepunten). Een studiejaar is ingedeeld in 2 semesters met elk 2 blokken. Bij een studiebelasting van 40 uur volg je per blok 2 cursussen.

In onderstaand cursusoverzicht vind je de cursussen van Major Verplicht en Major Keuze, met het blok waarin de cursus gevolgd kan worden, het niveau van de cursus en het timeslot waarin de cursus geroosterd is.

Major Verplicht

Let op: Ook het Tutoraat en Studieloopbaandossier zijn verplichte onderdelen van de Major.

Major keuze

De Bachelorthesis (blok 3 en 4, niveau 3, timeslot B/C) is verplicht voor alle studenten.

Studenten die deelnemen aan het Honours College volgen in hun eerste jaar de Oriëntatiecursus Honours College Sociale Wetenschappen en bij deelname aan het HC in hun tweede jaar de cursus Dare to Create (semester 1) in de Major Keuze.

Maak voor je planing gebruik van het schema majorkeuze (pdf) of bekijk het overzicht thema's keuzecurcussen:

Schema majorkeuze (pdf)

Ingangseisen cursussen

Voor een aantal cursussen in de bacheloropleiding gelden ingangseisen. Je kunt pas aan een dergelijke cursus deelnemen als je eerst andere cursussen hebt afgerond.

Cursussen waarvoor ingangseisen gelden

Bachelorthesis:

  • Kennismaken met onderzoeksmethoden en statistiek 
  • Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek
  • Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek

Bachelorstage: minimaal 120 EC behaald.

Ingangseisen overige cursussen

Raadpleeg voor alle overige cursussen uit het majorkeuze aanbod de cursusbeschrijving in de onderwijscatalogus voor eventuele ingangseisen of veronderstelde voorkennis.