Bekijk het Onderwijsprogramma van Onderwijswetenschappen in dit schematisch overzicht:

Een cursus omvat 7,5 studiepunten (met uitzondering van de bachelorthesis, 15 studiepunten). Een studiejaar is ingedeeld in 2 semesters met elk 2 blokken. Bij een studiebelasting van 40 uur volg je per blok 2 cursussen.

In onderstaand cursusoverzicht vind je de cursussen van Major Verplicht en Major Keuze, met het blok waarin de cursus gevolgd kan worden, het niveau van de cursus en het timeslot waarin de cursus geroosterd is.

Major Verplicht

Let op: Ook het Tutoraat en Studieloopbaandossier zijn verplichte onderdelen van de Major.

Major keuze

De Bachelorthesis (blok 3 en 4, niveau 3, timeslot B/C) is verplicht voor alle studenten.

Studenten die deelnemen aan het Honours College volgen in hun eerste jaar de Oriëntatiecursus Honours College Sociale Wetenschappen en bij deelname aan het HC in hun tweede jaar de cursus Dare to Compare (semester 1) in de Major Keuze.

Zie naast onderstaande thematische lijst ook het schema majorkeuze (pdf) dat je kunt gebruiken voor je planning.

Ter ondersteuning van de keuzes die je maakt in de Major Keuze is de lijst met cursussen geordend naar thema's:

A. Focus op microniveau van Onderwijswetenschappen
B. Focus op mesoniveau van Onderwijswetenschappen
C. Focus op macroniveau van Onderwijswetenschappen
D. Focus op onderzoeksvaardigheden en academische vaardigheden

A. Focus op microniveau van Onderwijswetenschappen

Aangeboden door Onderwijswetenschappen:
1. Ontwerpen van leersituaties - inleidend (blok 2, niveau 1, timeslot B/C)
2. Coaching and training: Theory and practice (blok 3, niveau 2, timeslot A/D)
3. Train de trainer (blok 2 en blok 3, niveau 3, timeslot A/D)
​4. Bachelorstage (blok 3 en 4, niveau 2, timeslot n.v.t.)

Aangeboden door Pedagogische wetenschappen:
5. Pedagogische systemen in baby en kindertijd (blok 1, niveau 1, timeslot B/C)
6. Developmental Psychopathology (blok 1, niveau 2, timeslot B/C)
7. Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie (blok 2, niveau 2, timeslot B/C)
8. Cultural diversity (blok 3, niveau 2, timeslot B/C)
9. Inclusief onderwijs en passende zorg (blok 1, niveau 3, timeslot C)
10. Brein en omgeving: optimaliseren van de eerste 1001 dagen van de ontwikkeling (blok 4, niveau 3, timeslot C)
11. Opvoeding en maatschappij (blok 1, niveau 2, timeslot A/D)

Aangeboden door Geesteswetenschappen:

12. Taalonderwijskunde (blok 2, niveau 2, timeslot AC)
​13. Taaleducatie en ICT (blok 3, niveau 2, timeslot n.n.b.)
14. Cognitieve neurowetenschap voor Geesteswetenschappers (blok 1, niveau 2, timeslot C)
15. Taalonderwijs aan nieuwkomers (blok 4, niveau 3, timeslot nnb)

​Aangeboden door Informatica en informatiekunde:
​15. Gamification and Applied Games (blok 4, niveau 3, timeslot D)

B. Focus op mesoniveau van Onderwijswetenschappen

Aangeboden door Onderwijswetenschappen:
1. Leren in organisaties: organisatiekunde (blok 3, niveau 2, timeslot B/C)
2. Bachelorstage (blok 3 en 4, niveau 2, timeslot n.v.t.)

Aangeboden door Bestuurs- en Organisatiewetenschappen:
​3. Inleiding Bestuur en Organisatie (blok 1 en 3, niveau 1, timeslot A)
4. Bestuur en beleid (blok 1 en 3, niveau 2, timeslot B)
5. Actie, leren en impact (blok 1, niveau 3, timeslot B)
​6. Management van organisaties (blok 1 en 3, niveau 2, timeslot D)
7. Publieke innovaties: ontwerp en proces (blok 1, niveau 3, timeslot A)

Aangeboden door Psychologie:
8. Organisatiepsychologie (blok 4, niveau 3, timeslot D)
9. Macht en leiderschap (blok 1, niveau 3, timeslot C/D)

Aangeboden door Sociologie:
10. Sociology of organisations (blok 3, niveau 3, timeslot C)

C. Focus op macroniveau van Onderwijswetenschappen

Aangeboden door Onderwijswetenschappen:
​1. International perspectives on education (blok 4, niveau 2, timeslot B/C)
2. Bachelorstage (blok 3 en 4, niveau 2, timeslot n.v.t.)

Aangeboden door Sociologie:
​3. Beleid- en evaluatieonderzoek (blok 2, niveau 3, timeslot B)

D. Focus op onderzoeksvaardigheden en academische vaardigheden

Aangeboden door Interdisciplinaire Sociale Wetenschap:
1. Conducting a survey (blok 2, niveau 3, timeslot C)
2. Doing a qualitative research project (blok 4, niveau 3, timeslot A)
3. Theory construction and statistical modeling (blok 1, niveau 3, timeslot C)
4. Kwalitatieve onderzoeksmethoden (blok 2, niveau 2, timeslot B)
5. Missing data Theory and Causal Effects (blok 3, niveau 3, timeslot C)

Aangeboden door Geesteswetenschappen:
6. Academic writing (blok 2 en 4, niveau 1, timeslot A/C)

Alle bovenstaande cursussen zijn zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten bedoeld.

Ingangseisen cursussen

Voor een aantal cursussen in de bacheloropleiding gelden ingangseisen. Je kunt pas aan een dergelijke cursus deelnemen als je eerst andere cursussen hebt afgerond.

Cursussen waarvoor ingangseisen gelden

Bachelorthesis:

  • Kennismaken met onderzoeksmethoden en statistiek 
  • Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek
  • Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek

Bachelorstage: minimaal 120 EC behaald.

Ingangseisen overige cursussen

Raadpleeg voor alle overige cursussen uit het majorkeuze aanbod de cursusbeschrijving in de onderwijscatalogus voor eventuele ingangseisen of veronderstelde voorkennis.