Onderwijskenmerken

De bacheloropleiding Onderwijswetenschappen beoogt een inspirerende, uitdagende en kwalitatief hoogwaardige onderwijsleeromgeving te bieden, waarin een student efficiënt en effectief leert. Hiertoe werkt de opleiding met een didactisch concept waarin veel belang wordt toegekend aan leren in interactie.

Interactie staat in de opleiding centraal. Het gaat dan om interactie tussen studenten en docenten, tussen studenten en medestudenten en tussen studenten en de (digitale) onderwijsinhoud. Tenslotte hecht de opleiding ook belang aan interactie tussen de student en het professionele werkveld.

Dit zie je terug in de manier waarop we het onderwijs verzorgen. In ons onderwijs is altijd plaats voor interactie: in hoorcolleges, werkgroepen en bij opdrachten. Je mag van de docenten goede uitleg en begeleiding verwachten en wij verwachten van jou actieve deelname aan het onderwijs. Samen komen we zo tot een uitdagende leeromgeving waarin je het meeste uit jezelf kunt halen en je je eigen interesses kunt volgen.

Visie

Onze visie op leren in het didactisch concept is geïnspireerd door met name de (socio)constructivistische opvatting over leren en het leerproces. Hierin wordt leren gezien als een actief en sociaal proces, dat context- en situatie bepaald is en waarbij reflectie tijdens het leerproces essentieel is. Dit uit zich in het gebruik van een diversiteit van activerende werkvormen, samenwerken en peer feedback, gebruik van authentieke opdrachten en reflectie op leerervaringen.