Over ons onderwijs

Onderwijswetenschappers zijn experts op het gebied van leren. Met hun wetenschappelijke kennis en vaardigheden ondersteunen zij de bestaande praktijk en leveren zo een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek van onderwijs en leren speelt daarbij een belangrijke rol.