Via contractonderwijs kun je bij de faculteit Sociale wetenschappen één of meer cursussen uit het onderwijsaanbod volgen. Als contractant betaal je per cursus, je hebt daardoor geen centrale inschrijving aan de Universiteit Utrecht.

De volgende cursussen van de bachelor Onderwijswetenschappen staan open voor contractstudenten:
 

Blok Cursuscode Cursus
1 200300179 Inleiding Onderwijswetenschappen
1 200300103 Educational Psychology
2 201400046 Ontwerpen van leersituaties-inleidend
2 200500059 Education and ICT
3 200900121 Coaching and training
3 200500044 Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties
3 201400047 Leren in organisaties: organisatiekunde
3 201400048 Ontwerpen van leersituaties-gevorderd
4 201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies
4 201000109 Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijswetenschappen