Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Zoek een begeleider op onderwerp of bekijk het onderstaande overzicht. Lees ook de tips en tools om zelf mee de slag te gaan .

Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

Tijdens je bacheloropleiding krijg je een persoonlijke begeleider bij wie je terecht kunt met vragen over je opleiding. De tutor is op de hoogte van de inhoud van je studie en de keuzemogelijkheden die er zijn. 

Bij problemen die je studie beïnvloeden zoals: ziekte, bijzondere familieomstandigheden of studeerproblemen, is de tutor je eerste aanspreekpunt. Mogelijk verwijst je tutor je door naar een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog. Gedurende het eerste semester leer je je tutor persoonlijk kennen door middel van individuele gesprekken.

Neem contact op met Daniëlle Vlaanderen (D.Vlaanderen@uu.nl), Nies Kraan (N.C.Kraan@uu.nl) of Arjan van Tilborg (A.J.vanTilborg@uu.nl).

Studiebegeleiding

Tijdens je bacheloropleiding heb je een vaste tutor. Je tutor is je eerste aanspreekpunt bij wie je gedurende de gehele bacheloropleiding met allerlei vragen terecht kunt.

Je tutor geeft je informatie en advies en zal zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de studieadviseur. De begeleiding betreft je studievoortgang (zaken rond studieprogramma en studeren, BSA), keuzes die gemaakt moeten worden (majorkeuze en profileringsruimte) en de opbouw van je reflectiedossier.

Daarnaast kun je ook bij je tutor terecht in geval van persoonlijke problemen of andere zaken die het studeren in de weg staan. Tevens dien je bij je tutor of de studieadviseur te melden als er factoren zijn die studievertraging opleveren.

Vooral in het eerste jaar is er frequent contact met je tutor. Tijdens de FaculteitsIntroductie is er een kennismakingsbijeenkomst van de tutor met alle studenten. Daarin zullen het doel en de werkwijze van de begeleiding worden toegelicht. In het eerste jaar heb je ten minste twee individuele gesprekken. Naast deze individuele gesprekken zijn er ook verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over de invulling van je major keuzeruimte.

Deze werkwijze geldt ook voor de daaropvolgende jaren waarbij keuzes in en na de bacheloropleiding steeds meer centraal staan. Je kunt naast deze geplande gesprekken en bijeenkomsten ook altijd op eigen initiatief een afspraak maken met je tutor. Wekelijks zijn er inloopspreekuren op woensdag van 12:30 tot 13:30 uur in E2.02. Eventuele wijzigingen daarop worden vermeld in de community Bachelor OWW op Blackboard.

Tutoren bachelorstudenten

drs. Daniëlle Vlaanderen (D.Vlaanderen@uu.nl)
drs. Nies Kraan (N.C.Kraan@uu.nl), coördinator
dr. Arjan van Tilborg (A.J.vanTilborg@uu.nl)

De studieadviseurs helpen je bij vragen over je opleiding en geven persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg ons bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievertraging of studievaardigheidsproblemen.

De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Openingstijden tijdens de feestdagen

De studieadviseurs zijn afwezig van 20 december tot en met 7 januari. Er zijn dan geen inloop- of telefonische spreekuren. Tot 24 december wordt de mail sporadisch gelezen en zonodig beantwoord, tussen 25 december en 9 januari wordt de mail niet beantwoord. Vanaf 10 januari kunnen we je weer te woord staan, via het inloopspreekuur, het telefonisch spreekuur en via de mail!

Reguliere openingstijden (t/m 17 december en vanaf 10 januari)

Je kunt op de volgende manieren contact opnemen:
 

 • E-mail, stel je vraag via studieadviseurs.fsw@uu.nl. Deze mail wordt elke werkdag bijgehouden en we proberen zo snel mogelijk te reageren. Als je al eerder via e-mail contact met een studieadviseur hebt gehad, kun je het persoonlijke e-mailadres gebruiken.
 • Inloopspreekuren, elke werkdag van 11.00 tot 13.00 uur. In het Sjoerd Groenmangebouw, ruimte A0.06 en A0.08. Bij een dichte deur kan je plaatsnemen in de wachtkamer.
 • Telefonisch spreekuur, tel. 030 253 4876. Elke werkdag van 11.00 tot 12.30 uur.

Bekijk de informatie over planning en inschrijving als je vragen over hebt over de inschrijfperiode.

 

Studeren en topsport

De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Daarom kunnen topsporters bij de Universiteit Utrecht rekenen op speciale voorzieningen op maat.

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een handicap of chronische ziekte kun je denken aan:
 

 • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
 • dyslexie;
 • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Mocht je twijfelen, kun je het beste contact opnemen met de studentendecanen. Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je bij contact opnemen met Studentenservice.

Aanvragen via Osiris Zaak

Heb je een beperking/chronische ziekte die je studie zou kunnen belemmeren? Heb je dit nog niet aangegeven? Meld je dan via Osiris Student door het aanmaken van een Zaak: aanvraag voorzieningen. Na acceptatie van je aanvraag krijg je de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met een studieadviseur.

Ben je dit studiejaar gestart met een opleiding aan de Faculteit Sociale Wetenschappen? Dan heb je begin juli informatie ontvangen dat je je via Osiris student kunt melden voor de aanvraag van voorzieningen. Mocht je dit nog niet gedaan hebben en je wilt voorzieningen in het onderwijs, meld je dan alsnog zo snel mogelijk via Osiris Student. Heb je nog vragen met betrekking tot studeren met een handicap of chronische ziekte, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Heb je al voorzieningen toegekend gekregen op grond van een handicap/chronische ziekte dan zijn deze opgenomen in Osiris Student. Je hoeft je niet nogmaals te melden voor deze voorzieningen, maar we vragen je wel te controleren in Osiris Student of jouw voorzieningen inderdaad geregistreerd zijn. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op via de mail: studieadviseurs.fsw@uu.nl.

Welke ondersteuning biedt de Universiteit?

De voorzieningen zoals besproken met de studieadviseur worden vastgelegd in Osiris. Daarnaast biedt de Universiteit (financiële) ondersteuning bij studievoortgang en vertraging. Dit kan zijn in de vorm van een training of ondersteuning bij een aanvraag bij de DUO door de studentendecaan. Lees meer informatie over de voorzieningen .

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

Caring Universities biedt gratis online programma's aan om de geestelijke gezondheid van studenten te helpen verbeteren. Alle programma's zijn evidence-based, gemaakt door klinische psychologen, en omvatten online coaching. Lees meer op de pagina over Caring Universities.

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Als je twijfelt of je bachelorstudie bij je past, ga dan eens praten met de tutor en/of de studieadviseur van je opleiding. Je kunt je ook inschrijven voor een workshop studiekeuze of een afspraak maken voor een studiekeuzegesprek. Andere tips en informatie vind je op de studiekeuzepagina
Ben je op zoek naar een passende master? Kijk dan op de pagina begeleiding voor masterkiezers.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen