Minor Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van onderwijs, leren en instructie in verschillende contexten. Hierbij moet je denken aan onderwijs dat wordt georganiseerd in reguliere onderwijsinstellingen, zoals basisscholen en universiteiten. Onderwijswetenschappen richt zich echter ook op onderwijsprocessen in bedrijven en organisaties. Tenslotte richt het zich op onderwijs dat geen systematisch of gestructureerd karakter heeft. Hierbij kun je denken aan educatieve programma’s ontwikkeld door musea en online leeromgevingen die gratis cursussen aanbieden.

Onderwijswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken die spelen op het bovengenoemde terrein. Vragen die hierbij illustratief zijn, zijn bijvoorbeeld:
 

  • Als een school een onderwijsvernieuwing wil invoeren, is het dan verstandig dat de schoolleiding deze vernieuwing oplegt aan de docenten?
  • Hoe komt het dat mensen maar een relatief klein aantal zaken kunnen onthouden en wat betekent dat voor het onderwijs?
  • Welke maatschappelijke en sociale factoren belemmeren leerlingen in hun schoolcarrières?
  • Hoe kan een commerciële organisatie het beste ingericht worden, zodat werknemers zich continu blijven ontwikkelen en van elkaar blijven leren?
  • Waarom kun je op Nederlandse scholen blijven zitten? En wat zijn de mogelijke nadelige gevolgen van zittenblijven?

Door het volgen van deze minor kun je kennis, inzicht en vaardigheden opdoen op het gebied van onderwijs, leerprocessen, ontwikkeling van leeromgevingen en advisering omtrent ontwikkel- en innovatievraagstukken. Deze gebieden worden in verschillende contexten geplaatst, van basisschool tot universiteit. Ook wordt aandacht geschonken aan onderwijs aan volwassenen, denk hierbij aan volwassenen die bijvoorbeeld via een bedrijfsopleiding verder willen leren.

Je kunt de minor zelf samenstellen door vier cursussen (van elk 7,5 EC) te kiezen uit vrijwel het gehele aanbod van cursussen van de opleiding Onderwijswetenschappen (voorheen Onderwijskunde). De enige beperking is dat er minimaal één niveau 3-cursus bij zit.

Hieronder vind je de complete lijst van 11 cursussen. We geven daarnaast ook een aantal voorbeelden van samenhangende pakketten.

LET OP! Ben je student aan de faculteit Sociale Wetenschappen en wil je eventueel de minor Onderwijswetenschappen gebruiken om toegelaten te kunnen worden tot de master Onderwijswetenschappen, dan zal je een specifiek pakket van cursussen moeten volgen: Onderwijspsychologie (blok 1, niveau 2), Assessment en Evaluatie (blok 3, niveau 3), Ontwerpen van Leersituaties – gevorderd (blok 3, niveau 3), en Leren in organisaties – Veranderingsinterventies (blok 4, niveau 3).

Blok Timeslot Cursuscode Niveau Cursus
1 C 200300179 1 Inleiding Onderwijswetenschappen
1 A/C 200300103 2 Educational Psychology
2 B/C 201400046 1 Ontwerpen van leersituaties – inleidend
2 A/C 201300010 3 Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek
2 A 200500059 2 Education & ICT
3 B/C 201400048 3 Ontwerpen van leersituaties – gevorderd
3 B/C 201400047 2 Leren in organisaties: organisatiekunde
3 A/C 200500044 3 Assessment en Evaluatie
3 A/D 200900121 2 Coaching and Training
4 A/C 201400045 3 Leren in Organisaties – veranderingsinterventies
4 A 201000109 2 Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en de onderwijskunde
4 B/C 201700026 2 International Perspectives on Education

Voorbeeldpakket 1: Ontwerpen van leersituaties

Blok Timeslot Cursuscode Niveau Cursus
1 C 200300179 1 Inleiding Onderwijswetenschappen
1 A/C 200300103 2 Educational Psychology
2 B/C 201400046 1 Ontwerpen van leersituaties – inleidend
3 B/C 201400048 3 Ontwerpen van leersituaties – gevorderd

Voorbeeldpakket 2: Organisatie en innovatie van onderwijs

Blok Timeslot Cursuscode Niveau Cursus
1 C 200300179 1 Inleiding Onderwijswetenschappen
2 A 200500059 2 Education & ICT
3 B/C 201400047 2 Leren in organisaties - Organisatiekunde
4 A/C 201400045 3 Leren in Organisaties - Veranderingsinterventies

Voorbeeldpakket 3: Onderwijswetenschappelijk onderzoek en assessment

Blok Timeslot Cursuscode Niveau Cursus
1 A/C 200300103 2 Educational Psychology
2 A/C 201300010 3 Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek
3 A/C 200500044 3 Assessment en Evaluatie
4 B/C 201700026 2 International Perspectives on Education

Voorbeeldpakket 4: Consultancy en advisering in onderwijs en organisaties

Blok Timeslot Cursuscode Niveau Cursus
1 C 200300179 1 Inleiding Onderwijswetenschappen
3 B/C 201400047 2 Leren in organisaties - Organisatiekunde
3 A/D 200900121 2 Coaching and Training
4 A/C 201400045 3 Leren in Organisaties - Veranderingsinterventies

Voorbeeldpakket 5: Onderwijswetenschappen

Blok Timeslot Cursuscode Niveau Cursus
1 A/C 200300103 2 Educational Psychology
3 B/C 201400048 3 Ontwerpen van leersituaties – gevorderd
3 A/C 200500044 3 Assessment en Evaluatie
4 A/C 201400045 3 Leren in Organisaties -  Veranderingsinterventies

NB: Alleen deze specifieke combinatie van cursussen geeft studenten met een bachelordiploma in de Sociale Wetenschappen toegang tot het masterprogramma Onderwijswetenschappen.

Ingangseisen

Voor deze minor zijn er geen specifieke ingangseisen. De minor kan gevolgd worden door studenten van alle opleidingen die geïnteresseerd zijn in onderwijs op alle niveaus. Deze minor is niet bedoeld voor studenten die de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen (voorheen Onderwijskunde) volgen.

Studentenprofiel

De minor Onderwijswetenschappen is bedoeld voor studenten die meer willen weten van leerprocessen en die mogelijk een baan ambiëren op het gebied van onderwijs.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’. Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding, onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met drs. Daniëlle Vlaanderen, tel. (030) 253 4672 en e-mail d.vlaanderen@uu.nl.