Deze minor is bedoeld voor studenten pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, psychologie en aanverwante studierichtingen, die kennis, inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van de factoren en mechanismen voor het ontstaan en verloop van ontwikkelingsbeperkingen en leerproblemen.

Zowel leer- als (gerelateerde) gedragsproblemen komen aan de orde. Het gaat dan om het gewone leerproces en actuele ontwikkelingen daarbinnen, naast diagnostiek en behandeling van specifieke leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie).

De cursus Kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften (Orthopedagogiek 2) is een inleidende cursus die tevens deel uitmaakt van het studiepad Orthopedagogiek en gevolgd wordt in het tweede bachelorjaar.

Studieprogramma

De minor bestaat uit de onderstaande cursussen (elk van 7,5 studiepunten):
 

  1. Kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften (201500072, blok 2);
  2. Gedrag en gedragsproblemen in school (200300088, blok 3)
  3. Leerproblemen, dyslexie en dyscalculie (200400061, blok 4);
  4. Educational Psychology (200300103, blok 1).
Ingangseisen

Voor sommige cursussen van deze minor gelden ingangseisen. Zie daarvoor de cursusbeschrijving in de onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op Osiris vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?

Informatie over deze minor is te verkrijgen bij prof.dr. H. van Luit ( j.e.h.vanluit@uu.nl).