Wat brengt jeugdige delinquenten tot hun daden? Welke mogelijkheden biedt het jeugdrecht om ontspoorde jongeren bij te sturen? Wat werkt en wat niet? Deze vragen staan centraal in de Minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming.

De minor is primair bedoeld voor rechtenstudenten die denken aan een loopbaan als o.m. kinderrechter, jeugdofficier of advocaat van jeugdige delinquenten. En voor studenten Sociale Wetenschappen die later delinquente jongeren willen behandelen, preventiebeleid ontwikkelen of bijvoorbeeld voorlichting aan de kinderrechter geven. De minor is dus sterk gericht op de arbeidsmarkt.

Voor pedagogen en ontwikkelingspsychologen biedt de minor tevens de ideale voorbereiding op de mastertrack Forensische orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Toch zijn de cursussen ook interessant en toegankelijk voor studenten met een andere academische achtergrond.

Het voornaamste doel van deze unieke aanpak op het snijvlak van recht en pedagogiek is een nieuwe generatie professionals op te leiden met inzicht in beide vakgebieden. De minor heeft een sterke aansluiting op de forensische praktijk en wordt gegeven door gespecialiseerde docenten.

Studenten kunnen hun eigen interesse volgen bij het schrijven van papers en rapportages. In de minor wordt tevens aandacht besteed aan actuele maatschappelijke discussies over jeugdcriminaliteit en opvallende strafzaken.

Eindverantwoordelijke voor de minor is prof. dr. Jessica Asscher, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek.

Om de deelnemers aan de minor op enigszins vergelijkbaar kennisniveau te brengen volgen zij eerst een ingangsvariant met een cursus van 7,5 punt uit het majorprogramma van de andere faculteit: Grondslagen van het Recht voor de gedragswetenschappers, Inleiding in de pedagogiek voor de juristen.

Inhoud minor voor Pedagogiek- en Psychologiestudenten

 • Blok 1: Grondslagen van het recht, 201100073, niveau 2.
  Leidt de gedragswetenschappers in in de grondbeginselen en basisbegrippen van het Nederlands recht, in het bijzonder van het straf(proces)recht.
 • Blok 1: Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming, 200600036, niveau 2. 
  Maakt de deelnemers vertrouwd met criminologische benaderingen en het beschikbare onderzoek op dit terrein.
 • Blok 2: Jeugdrecht, 201100012, niveau 3.
  Leidt in zowel in het jeugdstraf(proces)recht als het civiele jeugdrecht.
 • Blok 2: Justitiële interventies, 200400090, niveau 3.
  In deze cursus wordt ingegaan op de jeugdstrafrecht- en jeugdbeschermingsketen, met betrekking tot risicotaxatie en behandeling (zowel in preventieve zin als (gedrags)interventies, variërend van ambulant naar ge/besloten). Kennis van de risicofactoren van delinquent gedrag is een pré.

Inhoud minor voor Rechtenstudenten

 • Blok 1: Kind en Omgeving: pedagogische verkenningen, 201300178, niveau 1.
  Laat juristen kennismaken met gedragswetenschappelijke perspectieven op normale ontwikkeling en op (achtergronden van) problematisch gedrag bij jeugdigen.
 • Blok 1: Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming, 200600036, niveau 2.
  Maakt de deelnemers vertrouwd met criminologische benaderingen en het beschikbare onderzoek op dit terrein.
 • Blok 2: Jeugdrecht, 201100012, niveau 3.
  Leidt in zowel in het jeugdstraf(proces)recht als het civiele jeugdrecht.
 • Blok 2: Justitiële interventies, 200400090, niveau 3.
  In deze cursus wordt ingegaan op de jeugdstrafrecht- en jeugdbeschermingsketen, met betrekking tot risicotaxatie en behandeling (zowel in preventieve zin als (gedrags)interventies, variërend van ambulant naar ge/besloten). Kennis van de risicofactoren van delinquent gedrag is een pré. 

Inhoud minor voor overige studenten (niet Pedagogiek-, Psychologie- en Rechtenstudenten)

 • Blok 1: Kind en omgeving: pedagogische verkenningen, 201300178, niveau 1.
  Laat deelnemers kennismaken met gedragswetenschappelijke perspectieven op normale ontwikkeling en op (achtergronden van) problematisch gedrag bij jeugdigen.
 • Blok 1: Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming, 200600036, niveau 2.
  Maakt de deelnemers vertrouwd met criminologische en pedagogische benaderingen en het beschikbare onderzoek op dit terrein.
 • Blok 1: Grondslagen van het recht, 201100073, niveau 2.
  Leidt de gedragswetenschappers in in de grondbeginselen en basisbegrippen van het Nederlands recht, in het bijzonder van het straf(proces)recht.
 • Blok 2: Jeugdrecht, 201100012, niveau 3.
  Leidt in zowel in het jeugdstraf(proces)recht als het civiele jeugdrecht.
 • Blok 2: Justitiële interventies, 200400090, niveau 3.
  ​In deze cursus wordt ingegaan op de jeugdstrafrecht- en jeugdbeschermingsketen, met betrekking tot risicotaxatie en behandeling (zowel in preventieve zin als (gedrags)interventies, variërend van ambulant naar ge/besloten). Kennis van de risicofactoren van delinquent gedrag is een pré. 

Alle cursussen uit de minor kunnen ook als losse module worden gevolgd. Je krijgt dan echter geen minorverklaring.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor alle studenten Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid, dus ook voor studenten van buiten de Universiteit Utrecht.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Coralijn Nas, e-mail: c.n.nas@uu.nl.