Minor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

Deze minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in vraagstukken van interdisciplinariteit met betrekking tot theorievorming en empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen.

In de laatste decennia is er in de sociale wetenschappen sprake van twee tendensen die ten dele haaks op elkaar staan. Enerzijds brengt de wetenschappelijke ontwikkeling een steeds grotere specialisatie met zich mee: specifieke onderwerpen worden dieper uitgegraven en kennisbestanden op verschillende terreinen zijn inmiddels dermate complex dat alleen specialisten zich die tot in details kunnen eigen maken. Anderzijds wordt een sterke behoefte aan synthese opgemerkt, dat wil zeggen: aan de mogelijkheid om specifieke kennis te integreren in modellen van een hogere orde.

In onderzoek en theorievorming is zowel inhoudelijk als methodologisch sprake van een ontwikkeling in de richting van een grotere mate van interdisciplinariteit. Sociale wetenschappers zijn er steeds meer van doordrongen geraakt dat mens en maatschappij in hun vervlechting bestudeerd kunnen worden en moeten worden.

Zo hebben in de maatschappijwetenschappen veel geciteerde auteurs als Pierre Bourdieu en Anthony Giddens betoogd dat traditionele sociologische variabelen niet voldoen om sociale verschijnselen te kunnen verklaren, en om die reden hebben zij individuen als actoren een veel centralere rol gegeven in hun theorieën.

Een invloedrijk ontwikkelingspsycholoog als Arnold Sameroff betoogt dat complexe individuele werkelijkheden alleen te bevatten zijn in complexe modellen en dat toenadering tot de biologie en biochemie (genen, brein), maar ook tot de maatschappijwetenschappen (sociale en culturele context) noodzakelijk is om gedrag van mensen te kunnen begrijpen.

In deze minor wordt een inleiding gegeven op kernvraagstukken rond interdisciplinariteit in een wetenschapsfilosofische cursus: Over de grenzen van disciplines. In de daaropvolgende drie cursussen maakt de student kennis met een staalkaart aan interdisciplinaire theorievorming en onderzoek zoals dat heden ten dage bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap op drie domeinen plaatsvindt.

Code Cursus Blok Niveau Coördinator
200300531 Over de grenzen van disciplines 1/A 2 Dr. Jaap Bos
201800005 Comparing cultures: Theory and practice 2/D 2 Dr. Jochem Thijs
201800294 Key challenges to the welfare state: Social policy and social change 3/C 2 Dr. Marcel Hoogenboom
201800003 Youth and sexuality 4/B 2 Dr. Margreet de Looze

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten van niet-sociaalwetenschappelijke opleidingen die geïnteresseerd zijn in sociale verschijnselen en de manier waarop sociale wetenschappers hun licht op deze theorie laten schijnen behoren tot de doelgroep van deze minor.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je eigen opleiding bij 'In- en uitschrijven'.

Studenten buiten de universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Masterprogramma's

De minor geeft géén toegang tot de academische masters Interdisciplinaire sociale wetenschap (zie toelatingseisen van het desbetreffende masterprogramma).

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Jochem Thijs, tel. (030) 253 5560 en e-mail j.c.thijs@uu.nl.