Indienen consultatievraag methodenleer en statistiek

Loop je op het gebied van de toepassing van methoden en het uitvoeren van de statistische technieken vast bij het uitvoeren van je bachelor- of masteronderzoek?

Aanvragen

De afdeling M&S biedt de studenten die voor hun bachelor- of masterthesis onderzoek doen bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht ondersteuning. Studenten kunnen in zo’n geval een consultatievraag indienen.

Elke student mag één consult inplannen bij één consultant. Werk je met meerdere studenten samen aan een thesis project? Dan mag je als groep één consult inplannen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om meerdere consulten bij meerdere consultants in te plannen

De docent die het onderzoek begeleidt moet wel van oordeel zijn dat zo'n consultatie in de begeleiding past en hiervoor toestemming geven. De begeleider vult hiertoe de akkoordverklaring in; als student neem je die verklaring vervolgens mee naar de afspraak. 

Download de akkoordverklaring (pdf)

De consultant gaat er van uit dat de methoden, technieken, modellen en software die jij bij je thesis research gebruikt onderwezen zijn in het onderwijs dat jij hebt gevolgd. De consultatie is nadrukkelijk niet bedoeld voor het adviseren over of onderwijzen van methoden, technieken, modellen en software waarmee jij nog niet bekend bent.

Kosten

Voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen is een consult kosteloos.

Waar en wanneer

Het advies aan studenten wordt gegeven in de consultatiewinkel die te vinden is in kamer F1.11 van het Martinus J. Langeveldgebouw. In blok 1 en 2 is er mogelijkheid tot advies op dinsdag- en woensdagmiddag. In blok 3 en 4 is er advies op maandag- t/m donderdagmiddag en op donderdagochtend.

Download het ROOSTER (pdf) voor de komende weken voor meer details.

Je wordt geadviseerd om van tevoren een afspraak te maken.

Bezoekadres consultatiewinkel M&S

Langeveldgebouw, kamer F1.11
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht