Vanwege het sluiten van de universiteitsgebouwen is de consultatiewinkel tot nader order gesloten. De afdeling Methoden en Statistiek is echter bereid om consultatie op afstand te verzorgen. Bachelor en master studenten kunnen contact opnemen met een consultant voor het plannen van een afspraak. Het rooster is hieronder te vinden. Promovendi en medewerkers kunnen contact opnemen met Mirjam Moerbeek.

 

Studenten die voor hun bachelor- of masterthesis onderzoek doen bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht kunnen een consultatievraag indienen. De docent die het onderzoek begeleidt moet van oordeel zijn dat zo'n consultatie in de begeleiding past en toestemming geven. De begeleider vult hiertoe de akkoordverklaring in; de student neemt deze verklaring vervolgens mee naar de afspraak. 

Het advies wordt gegeven in de consultatiewinkel in het Langeveldgebouw (kamer F1.11). Het ROOSTER (pdf) kan HIER gedownload worden. Inloop is mogelijk op momenten waarop geen andere adviesgesprekken zijn gepland. Neem dan wel de akkoordverklaring mee. 

Kosten
Voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen is een consult kosteloos.

Bezoekadres consultatiewinkel M&S
Langeveldgebouw, kamer F1.11
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht