Indienen consultatievraag methodenleer en statistiek

Loop je op het gebied van de toepassing van methoden en het uitvoeren van de statistische technieken vast bij het uitvoeren van je bachelor- of masteronderzoek?

Aanvragen

De afdeling M&S biedt de studenten die voor hun bachelor- of masterthesis onderzoek doen bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht ondersteuning. Studenten kunnen in zo’n geval een consultatievraag indienen.

Elke student mag één consult inplannen bij één consultant. Werk je met meerdere studenten samen aan een thesis project? Dan mag je als groep één consult inplannen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om meerdere consulten bij meerdere consultants in te plannen.

De consultant gaat er van uit dat de methoden, technieken, modellen en software die jij bij je thesis research gebruikt onderwezen zijn in het onderwijs dat jij hebt gevolgd. De consultatie is nadrukkelijk niet bedoeld voor het adviseren over of onderwijzen van methoden, technieken, modellen en software waarmee jij nog niet bekend bent.

Kosten

Voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen is een consult kosteloos.

Waar en wanneer

Het advies aan studenten wordt gegeven in de consultatiewinkel die te vinden is in kamer F1.11 van het Martinus J. Langeveldgebouw.

Je kunt een consult boeken via de app voor het boeken van consults. Voor elk van de consultants worden de expertises vermeld. Basic methodology en statistics komt daarbij overeen met de inhoud van de verplichte MS-cursussen in de bachelorprogramma’s van de faculteit Sociale Wetenschappen. Wanneer je een consult hebt geboekt, zal jouw begeleider daarvan via een e-mail op de hoogte worden gesteld.

Bezoekadres consultatiewinkel M&S

Langeveldgebouw, kamer F1.11
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht