De minor is bedoeld voor studenten pedagogische wetenschappen die kennis, inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van de revalidatie van kinderen en jongeren met een motorische beperking en de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een zintuiglijke en/of verstandelijke beperking.

De aangeboden cursussen gaan onder andere in de waargenomen problematiek (motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel), etiologie, beïnvloedende factoren, en mogelijkheden voor interventie. Tevens wordt ingegaan op neurobiologische aspecten van verschillende stoornissen in de ontwikkeling.

De cursus ‘Kinderen met speciale behoeften’ is een inleidende cursus die tevens deel uitmaakt van het studiepad Orthopedagogiek en gevolgd wordt in het tweede bachelor jaar. De overige cursussen kunnen in het derde bachelor jaar gevolgd worden en vormen een verdieping op de eerste cursus.

Studieprogramma

De minor bestaat uit de volgende vier cursussen (elk van 7,5 studiepunten):
 

Ingangseisen

Voor sommige cursussen van deze minor gelden ingangseisen. Zie daarvoor de cursusbeschrijving in de onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’. Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?

Informatie over deze minor is te verkrijgen bij dr. M.J.M. Volman (m.volman@uu.nl).