LET OP: deze tekst gaat over de FaculteitsIntroductie van september 2019. Informatie over de FaculteitsIntroductie 2020 staat vanaf medio juli op deze site.

De faculteit Sociale Wetenschappen kent op dit moment acht verenigingen:
 

 • SGS: faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen
 • ​Alcmaeon: studievereniging Psychologie
 • Djembé: studievereniging Culturele Antropologie
 • VOCUS: studievereniging Onderwijswetenschappen
 • USOCIA: studievereniging Sociologie
 • PAP: studievereniging Pedagogiek
 • Versatile: studievereniging Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
 • Inspraak: medezeggenschap voor studenten aan de faculteit Sociale Wetenschappen

Studievereniging

Een studievereniging is een vereniging die gekoppeld is aan de studie die je doet. Hierbij ontmoet je dus mensen die dezelfde studie doen als jij, maar misschien wel in een ander jaar zitten. Wanneer je lid wordt van een studievereniging kun je deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden en kun je zelf kiezen waarbij je aanwezig wilt zijn. 

Faculteitsvereniging

Een faculteitsvereniging is een vereniging die wel gekoppeld is aan de universiteit, maar dan aan meerdere studies. Hierbij ontmoet je dus mensen die wel een studie doen in de facuteit Sociale wetenschappen faculteit maar niet direct dezelfde studie. Deze vereniging organiseert vaak activiteiten over wat bredere thema’s dan dat je studie aanbiedt. Ook bij een faculteitsvereniging kun je zelf kiezen waarbij je aanwezig wilt zijn.

Studentenvereniging

Een studentenvereniging is een vereniging die niet gekoppeld is aan je studie of de universiteit. Hierbij ontmoet je dus vaak mensen die heel andere studies doen, en die je dus misschien zonder vereniging niet had leren kennen. In Utrecht zijn er verschillende soorten studentenverenigingen, deze kun je tijdens de UIT-week ontmoeten. Bij een studentenvereniging wordt vaak meer betrokkenheid van je verwacht op de georganiseerde activiteiten.

Lid worden van een vereniging brengt veel voordelen met zich mee. Hier een paar positieve punten op een rijtje:
 

 • Een 'thuis' binnen de grote Universiteit Utrecht.
 • Nieuwe mensen leren kennen.
 • Studenten uit andere werkgroepen en jaren leren kennen. Bij een faculteitsvereniging leer je óók mensen kennen van andere sociale studies.
 • Vrijblijvend deelnemen aan leuke activiteiten, zoals feestjes, borrels en studiereizen.
 • Vrijblijvend deelnemen aan studie-inhoudelijke activiteiten, zoals lezingen en congressen.
 • Ervaring opdoen in het werken binnen verschillende commissies of besturen.
 • Leren samenwerken en organiseren.
 • Activiteiten organiseren die aansluiten op je studie.

Studie- of faculteitsverenigingen kennen geen ontgroening. De drempel om lid te worden is - mede daardoor - erg laag. Bovendien kennen deze verenigingen geen verplichtingen. Je bepaalt dus zelf of je de activiteiten bijwoont of niet.