De media zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Radio en televisie, internet, mobiele telefoons en computergames, maar ook kranten en tijdschriften bepalen in toenemende mate de manier waarop we werken, diensten verlenen, communiceren, ons vermaken en ons cultureel uitdrukken. Als je geïnteresseerd bent in deze onderwerpen kun je de minor Cultuur, communicatie en nieuwe media volgen.

De invloed van de media op onze cultuur (en omgekeerd) is het centrale thema van deze minor, die wordt aangeboden door docenten van de opleidingen Algemene Sociale Wetenschappen en Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

De minor bestaat uit een aantal vakken waarin verschillende benaderingen en verschillende thema's aan bod komen: naast het internet en sociale netwerksites bijvoorbeeld ook populaire cultuur, televisie, film en lectuur. De eerste twee en het laatste vak zijn verplicht; in blok 3 kan een keuze gemaakt worden uit twee.

Als je meer wilt weten over de inhoud en de leerdoelen van deze vakken, en dus ook van de minor als geheel, ga dan naar de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

De minor bevat onderstaande cursussen:

Code - Cursus Blok Niveau Coördinator
200600056 - Wild Years: Youth culture and pop music 1/A 2 Drs. Gerrit Dielissen
201800006 - Youth culture in a digital world 2/B 2 Dr. Margot Peeters
MU3V20001 - Subcultures: identity, music and media
of
ME1V17001 - Onderzoeksmethoden voor media en cultuurwetenschappen
3
 
2/A-D
3
 
1
n.n.b.
 
Dr. A.M. Kustritz
ME3V15018 - Nieuwe media filosofie 4 3 Dr. M.L. de Lange

Let op! Je moet je voor het inschrijven voor de cursussen van de Faculteit Geesteswetenschappen houden aan de inschrijfdeadlines van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten met een achtergrond in de antropologie, psychologie, pedagogiek, sociologie, algemene sociale wetenschappen of letteren: taal- en cultuurstudies, film- en theaterwetenschappen, die interesse hebben in kunst en cultuur.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op Osiris vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je studie onder 'In- en uitschrijven'.

Let op! Je moet je voor het inschrijven voor de cursussen van de Faculteit Geesteswetenschappen houden aan de inschrijfdeadlines van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Masterprogramma's

Deze minor geeft onder bepaalde voorwaarden toegang tot het masterprogramma New Media and Digital Culture. Bekijk de site van dit masterprogramma voor meer informatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de minor, prof. dr. Tom ter Bogt (t.f.m.terbogt@uu.nl).