Studieprogramma

De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 studiepunten en bestaat uit twee onderdelen: de major (135 studiepunten) en de profileringsruimte (45 studiepunten).

De major bestaat uit een verplicht deel (tien cursussen van elk 7,5 studiepunten) en een keuzedeel (8 cursussen van elk 7,5 studiepunten).

Verplicht deel van de major

Het verplichte deel van de major bestaat uit vier samenhangende inleidingen in de culturele antropologie, drie cursussen methoden en technieken van onderzoek en het bachelorproject.

Keuzedeel van de major

In het majorkeuzedeel worden zeventien cursussen aangeboden, waaruit je er acht moet kiezen al naar gelang je interesses en ambities. In deze cursussen wordt een aantal thema’s uit de inleidingen van het eerste studiejaar verdiept en verbreed. De theorieën en debatten die in deze cursussen aan de orde komen, bouwen voort op de kennis die is opgedaan in het eerste jaar en bereiden voor op het bachelorproject.

Bekijk het cursusoverzicht van de major keuze

Profileringsruimte

De profileringsruimte bestaat uit zes cursussen van elk 7,5 studiepunten, die je geheel naar eigen inzicht kunt invullen.