Studieprogramma

De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 studiepunten en bestaat uit twee onderdelen: de major (135 studiepunten) en de profileringsruimte (45 studiepunten).

De major bestaat uit een verplicht deel (tien cursussen van elk 7,5 studiepunten) en een keuzedeel (8 cursussen van elk 7,5 studiepunten).

Verplicht deel van de major

Het verplichte deel van de major bestaat uit vier samenhangende inleidingen in de culturele antropologie, drie cursussen methoden en technieken van onderzoek en het bachelorproject.

Inleidende cursussen

In de vier inleidingen in de culturele antropologie worden de belangrijkste begrippen, thema’s en benaderingen in de culturele antropologie behandeld.

Je verdiept je in economische en politieke systemen, etniciteit, religie, familie en verwantschap, genderverhoudingen, sociale transformaties en processen van mondialisering, culturele diversiteit en lokalisering, geschiedenis en theorievorming in de culturele antropologie en etnografische en sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden (inclusief statistiek).

Je leert wat de relevantie van culturele antropologie is voor de moderne samenleving en je krijgt inzicht in de toepassing van antropologische concepten op diverse politieke, economische en sociaal-culturele vraagstukken.

Mondialisering wordt kritisch beschouwd in historisch, theoretisch en ideologisch perspectief. Je vergaart kennis over de invloed van mondialisering op het cultuurconcept en op de onderzoekspraktijk van antropologen. Je leert deze theoretische kennis toe te passen op concrete situaties binnen de eigen samenleving.

Je verwerft kennis over geschiedenis van de antropologie, de voornaamste theoretische stromingen en de wederzijdse beïnvloeding van etnografie en theorie.

Cursussen methoden en technieken

Daarnaast volg je een aantal cursussen over methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek, inclusief statistiek en methoden en technieken van antropologisch onderzoek.

Bachelorproject

In het bachelorproject leer je hoe je een opzet maakt voor je eigen antropologisch veldonderzoek, hoe je dit onderzoek uitvoert en hoe je op grond daarvan een wetenschappelijk verslag (de bachelorthesis) schrijft.

Keuzedeel van de major

In het majorkeuzedeel worden achttien cursussen aangeboden, waaruit je er acht moet kiezen al naar gelang je interesses en ambities. In deze cursussen wordt een aantal thema’s uit de inleidingen van het eerste studiejaar verdiept en verbreed. De theorieën en debatten die in deze cursussen aan de orde komen, bouwen voort op de kennis die is opgedaan in het eerste jaar en bereiden voor op het bachelorproject.

Bekijk het cursusoverzicht van de major keuze

Profileringsruimte

De profileringsruimte bestaat uit zes cursussen van elk 7,5 studiepunten, die je geheel naar eigen inzicht kunt invullen.