Stage

Je kunt in de profileringsruimte een stage culturele antropologie volgen.

De stage heeft tot doel verworven antropologische kennis en professionele vaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens de stage verricht je taken op academisch niveau. Je voert deze taken zelfstandig uit en je draagt daarvoor geheel of gedeeltelijk verantwoordelijkheid. Hierdoor krijg je de mogelijkheid je eigen functioneren verder te ontwikkelen. De ervaring die je opdoet in de stage, kan je helpen bij het verder ontwikkelen van de loopbaan die je voor ogen hebt.

De opleiding biedt geen stageplaatsen aan. Je dient zelf een stageverlenende organisatie te zoeken en zelf te onderhandelen en afspraken te maken over het stagecontract. Het stagecontract moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de cursuscoördinator.

Meer informatie over stages vind je op de algemene stagepagina van de Universiteit Utrecht.