Je kunt in de profileringsruimte een stage culturele antropologie volgen.

De stage heeft tot doel verworven antropologische kennis en professionele vaardigheden toe te passen in de praktijk. Tijdens de stage verricht je taken op academisch niveau. Je voert deze taken zelfstandig uit en je draagt daarvoor geheel of gedeeltelijk verantwoordelijkheid. Hierdoor krijg je de mogelijkheid je eigen functioneren verder te ontwikkelen. De ervaring die je opdoet in de stage, kan je helpen bij het verder ontwikkelen van de loopbaan die je voor ogen hebt.

De opleiding biedt geen stageplaatsen aan. Je dient zelf een stageverlenende organisatie te zoeken en zelf te onderhandelen en afspraken te maken over het stagecontract. Het stagecontract moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de cursuscoördinator.

Statement of Insurance

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Daarbij heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Als je in het buitenland stage wilt lopen is een voorbereiding van een half jaar tot een jaar geen overbodige luxe. Begin dus op tijd. Als je denkt aan het volgen van een stage in het buitenland, neem dan contact op met de stagecoördinator van je opleiding. Hij/zij kan met je meedenken over de mogelijkheden.

Je kan niet per definitie stage lopen in het buitenland. De toestemming hiervoor wordt verleend door de stagecoördinator of begeleider van je opleiding op basis van geschiktheid van de stageplek, de mogelijkheden binnen je studieprogramma en je eigen motivatie.

Houd er ook rekening mee dat je je periode in het buitenland aan moet melden in Osiris. Mocht je in aanmerking komen voor een OV-vergoeding dan kan je deze alleen krijgen als je correct staat geregistreerd. Dit doe je zo:
 

  1. Vul het formulier verklaring stage/onderzoek/veldwerk in het buitenland (pdf) in en laat dit ondertekenen door je begeleider. Hiermee verklaart je begeleider op de hoogte te zijn van de plannen.
  2. Klik in OSIRIS op het tabblad 'buitenland', kies onder aan de pagina voor 'nieuwe aanvraag' en kies voor de optie Internship/(field)research/other stay abroad.
  3. Vul alle velden in en vergeet niet het ondertekende formulier als attachment te uploaden. Klik op Submit.
  4. Binnen enkele dagen beoordeelt het International Office je aanvraag en als dit in orde is wordt deze op 'toegekend' gezet.

Waar moet je aan denken?

Bij het organiseren van je stage kun je gebruik maken van een internationale stageovereenkomst (zoals deze modelovereenkomst (doc). Controleer ook waarmee je rekening moet houden qua gezondheid en waarmee je rekening moet houden qua veiligheid.

Houd bij het kiezen van een mogelijke bestemming rekening met het volgende: de Universiteit Utrecht volgt het beleid dat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken leidend is. Je mag in ieder geval geen studie, stage, onderzoek doen of een co-assistenschap volgen in een regio waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies van classificatie oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) heeft gegeven.

Financiering

Stage lopen in het buitenland kan extra kosten met zich meebrengen. Zorg dat je van te voren een goed beeld hebt van de (verwachte) kosten en je eigen inkomen. Enkele nuttige links:
 

Visa en vergunningen  

  • Binnen de EU heb je geen visum of werkvergunning nodig.
  • Voor stages buiten Europa heb je altijd een werkvergunning en/of visum nodig. Houd er rekening mee dat het regelen van deze vergunning veel tijd kan kosten. Op de pagina van het Nuffic is voor een groot aantal landen informatie te vinden over wat je nodig hebt om daar stage te kunnen lopen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

  • Of je tijdens je stage voldoende verzekerd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van je stagevergoeding, de duur van je stage en je leeftijd. 
  • Belangrijk is dat je je individuele situatie goed hebt uitgezocht voordat je op stage gaat en een contract hebt ondertekend. Daar hoort ook bij welke verzekeringen je hebt en hoe e.e.a. volgens de wet en stagecontract is geregeld.
  • De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Op de FSW-vacaturesite worden regelmatig stages aangeboden voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Je kunt ook kijken of er interessante stages staan in het stageoverzicht van Career Services. Bedrijven en organisaties plaatsen hierin hun stages en afstudeeropdrachten die geschikt zijn voor studenten van allerlei opleidingen.

Let op: niet alle stages die je op deze sites vindt voldoen aan de eisen in je studieprogramma en kunnen binnen je opleiding (curriculum) worden gevolgd. Je kunt er wel extra werkervaring mee opdoen en je netwerk mee uitbreiden.

Meer informatie over stages vind je op de algemene stagepagina van de Universiteit Utrecht.