Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering. Elke opleiding heeft in de OER een gedeelte waarin het standaard studieprogramma is vastgelegd en waarin staat op welk niveau je onderdelen van je studieprogramma moet behalen om de opleiding af te ronden. De regelingen in de OER zijn bindend.

OER 2023-2024

Van de bacheloropleidingen FSW is zowel een Nederlandstalige OER 2022-2023 als een Engelstalige OER 2022-2023 beschikbaar. Indien de informatie in de Engelstalige versie afwijkt van die van de Nederlandstalige versie, dan is de informatie in de Nederlandstalige Onderwijs- en Examenregeling leidend.

Onderwijs- en Examenregeling 2023-2024 (pdf, Nederlands)
Education and Examination Regulations 2023-2024 (pdf, English)

Errata

Als er wijzigingen binnen de OER plaatsvinden wordt een erratum geplaatst.

Errata 2023-2024 (pdf, Nederlandstalig)