Profileringsruimte

In de profileringsruimte kun je zelf kiezen welke cursussen je wilt volgen.

Je kunt deze ruimte gebruiken om kennis te verdiepen of te verbreden of als gerichte voorbereiding op een masteropleiding. Je kunt ook onderwijs volgen aan andere faculteiten c.q. universiteiten of zelfs in het buitenland. Controleer in dat geval van tevoren of de studiepunten die je daar haalt mee mogen tellen voor het bachelorexamen. Het Utrechtse onderwijsaanbod kun je online raadplegen in de universitaire onderwijscatalogus.

Let op: de cursussen van de profileringsruimte dienen voor tenminste 15 EC op verdiepend niveau te liggen.

Volg een minor

De profileringsruimte kan ook gevuld worden met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen rondom een bepaald thema of onderwerp. Je volgt een minor in principe buiten de eigen opleiding. Over het algemeen bestaat een minor uit vier cursussen. Heb je een minor gevolgd, dan wordt de titel hiervan vermeld op het bachelordiploma. De Universiteit Utrecht heeft een uitgebreid minoraanbod.

Loop stage

Je kunt in de profileringsruimte een stage volgen. Bekijk de Bachelorstage Antropologie voor de details.

Naar het buitenland

Je kunt de profileringsruimte ook gebruiken om een periode in het buitenland te studeren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Studeren in het buitenland en het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Volg een tutorial

Je kunt in de profileringsruimte ook een tutorial volgen. Het doel van een tutorial is het verbreden en verdiepen van kennis over specifieke deelvelden van de antropologie of de theoretische argumentatie en onderbouwing van subdisciplinaire vraagstukken, dan wel het verfijnen van (onderzoeks)vaardigheden middels toegepaste antropologie.

Verbeter je Engels

Het is ook mogelijk om een deel van je profileringsruimte te besteden aan het verbeteren van je Engels. Met de cursussen Academic Writing en Academic Speaking (beiden 7,5 ECTS) bereid je jezelf voor op een Engelstalig masterprogramma.