Cursusoverzicht

Bekijk de algemene informatie over onderwijsroosters, onderwijsvrije dagen,  inschrijfrondes, semesters en timeslots.

Onderstaand vind je de schematische opbouw van de major Culturele antropologie. De majorverplichte cursussen  en de majorkeuzevakken zijn zoveel mogelijk op basis van niveau in een jaar geplaatst:

Majorverplichte vakken in schema (pdf)
Majorkeuzecursussen in schema (pdf)