Bachelorproject

In het bachelorproject doorloop je de hele empirische cyclus (het maken van een onderzoeksopzet, het uitvoeren van een veldonderzoek en het schrijven van een thesis).

Het project bestaat in elk geval uit drie onderdelen van elk 7,5 studiepunten (je kunt er voor kiezen het project uit te breiden met de majorkeuzecursus Bachelorproject CA: dataverzameling en dataverwerking 2):
 

Thesis archiveren

Vanaf collegejaar 2021 worden theses gearchiveerd door middel van een zaak in Osiris. Zodra je een voldoende voor je thesis hebt behaald krijg je vanuit je opleiding een uitnodiging om de Zaak archiveren & publiceren scriptie te starten. Mocht je vragen hebben over de zaak dan kun je terecht bij de onderwijsondersteuning (M.Azofra@uu.nl).

Ethische toetsing

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.