Over ons onderwijs

Het doel van de bacheloropleiding Culturele antropologie is studenten op te leiden tot onderzoekende en lerende academici, die nadenken over de grondslagen en ontwikkelingen van de discipline en in staat zijn te reflecteren op het eigen professionele handelen.

Je leert zowel theoretische vragen te formuleren als praktisch relevante vraagstukken te beschrijven en op te lossen. Dit doe je door het combineren van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten vanuit een holistisch en comparatief perspectief met behulp van kwalitatief onderzoek.

Onderwijskenmerken

 • Coherent, samenhangend programma.
 • Deskundige en betrokken docenten.
 • De onderzoekscyclus (onderzoeksopzet, veldwerk, thesis) wordt volledig doorlopen.
 • Twee maanden veldwerk in het buitenland of in Nederland in het derde studiejaar.
 • Voldoende keuzemogelijkheid om eigen ambitie te volgen.
 • Activerend onderwijs.
 • Zelfstandig en intensief werken.
 • Verwerken stof gebeurt individueel en in groepsverband.
 • Variatie in werk- en toetsvormen.
 • Ruimte voor een korte professionele stage.
 • Goede voorbereiding op een vervolgstudie op masterniveau of op de arbeidsmarkt.