Via contractonderwijs kun je bij de faculteit Sociale wetenschappen één of meer cursussen uit het onderwijsaanbod volgen. Als contractant betaal je per cursus, je hebt daardoor geen centrale inschrijving aan de Universiteit Utrecht.

De volgende cursussen van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie staan open voor contractstudenten:
 

Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 202100015 Anthropology of violence
Blok 1 201500014 Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
Blok 2 201400040 Religion, Media and Popular Culture
Blok 3 201800038 Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines
Blok 4 200300019 Etniciteit en nationalisme
Blok 4 202100016 Politieke antropologie
Blok 4 201100013 Cultural Anthropology 4: globalization and sociocultural complexity