Een cursus heeft een studielast van ongeveer twintig uur per week. Bijeenkomsten duren 2 à 3 uur en zijn 1 à 2 keer per week. De overige tijd besteed je aan zelfstudie.

Zie voor roosters de Onderwijscatalogus.

Voor onderwijsvrije dagen en semesters zie: jaarplanning 2021/2022.