Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201000028 Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
  201100007 Cultuur, communicatie en nieuwe media
  201100003 Introductie Algemene Sociale Wetenschappen
  201800022 Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
  200300531 Over de grenzen van disciplines
  201800294 Key challenges to the welfare state: Social policy and social change
  201800007 Risk behavior and addiction in adolescence
Blok 2 201100004 ASW in de praktijk: analyse en bestrijding van sociale problemen
  200300480 Introductie gedragswetenschappen
  201800006 Youth culture in a digital world
  201800005 Comparing cultures: Theory and research
  201800084 Challenges in work, health and well-being
  200600056 Wild years: Social scientists on youth and generations
  200700054 M&T3: Data-analyse
Blok 3 200401118 The multicultural society
  201800009 Migrants and integration
  201800025 Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
  201700035 Individualisation and social policy: Norms, objectives and practices
  200300488 Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
  200800082 Organisaties en interacties in theorie en praktijk
Blok 4 201600027 Health in society
  201800003 Youth and sexuality
  201700020 Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems
  200600056 Wild years: Social scientists on youth and generations
Periode Cursuscode      Cursus
Blok 1 200300045 Culture, violence, trauma, death
  201100014 Culturele Antropologie 1: inleiding in de Culturele Antropologie
  201500014 Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
Blok 2 201400040 Religion, media and popular culture
  201500015 Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld
  201100020 Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie
Blok 3 201100013 Cultural Anthropology 3: globalization and sociocultural complexity
Blok 4 200300019 Etniciteit en nationalisme
  201500016 Antropologie van de Staat, Conflict en Veiligheid
  201500017 Cultural Anthropology 4: history and theory in Anthropology
  201700003 Multimedia Ethnography
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300179 Inleiding Onderwijswetenschappen
  200300103 Educational Psychology
Blok 2 201400046 Ontwerpen van leersituaties-inleidend
  200500059 Education and ICT
Blok 3 200900121 Train de Trainer: Coaching and training
  200500044 Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding
  201400047 Leren in organisaties: organisatiekunde
  201400048 Ontwerpen van leersituaties-gevorderd
Blok 4 201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies
  201000109 Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijswetenschappen
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201800070 Developmental Psychopathology 
  200600033 Gehandicaptenzorg
  200600036 Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming
  201300178 Kind en omgeving
  201700101 Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd
  200600048 Psychosocial development and problems
Blok 2 201100012 Jeugdrecht
  200400090 Justitiële interventies
  201700102 Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
Blok 3 201700105 Cultural Diversity
  200400047 Motorische ontwikkeling en motorische stoornissen
  201700106 Werken aan normatieve professionaliteit
Blok 4 201100009 Development, learning and behaviour
  200800009 Hersenontwikkeling, gedrag en leren
  200400061 Leerproblemen, dyslexie en dyscalculie
  201100001 Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201300351 Neuroscience of social behavior and emotional disorders
  200300125 Theory construction and statistical modeling
  200400444 Macht en  leiderschap
Blok 2 201300019 Arbeidspsychologie
  200300074 Cognitieve neurowetenschappen
  200300063 Cognitieve ontwikkeling
  200500126 Conducting a survey
  200300082 Geheugen en taal
  201700163 Grondslagen van de klinische psychologie
  200300073 Klinische neuropsychologie
  200300181 Psychopathologie II
  201600023 Self-regulation in Health Behavior
  200400462 Sociale cognitie
  200300062 Sociale en emotionele ontwikkeling
Blok 3 200500046 Adolescent development
  201400166 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Klinische psychologie
  201400453 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Neuropsychologie
  200800014 Coaching- en consultingpsychologie
  201000129 Doing a qualitative research project
  200401045 Interpersoonlijke processen
  201500130 Missing data theory and causal effects
  200300065 MTS3: Context Kinder- en Jeugdpsychologie
  201700104 MTS3: Context Clinical Psychology
  201700076 MTS3: Context Cognitive Psychology
  200400460 MTS3: Context Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
  200300061 Ontwikkelingspsychopathologie
  200300072 Sensation and Perception
  200300165 Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties
  200300159 Personeelspsychologie (Human Resource Management)
  201600028 Topical Issues in Health Psychology
Blok 4 201400066 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Kinder- en Jeugdpsychologie
  201400054 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
  200300176 Diagnostiek in de klinische psychologie
  200700062 Intra- en intergroepsprocessen
  201100078 Neuropsychologische diagnostiek
  200300053 Organisatiepsychologie
  201700079 Practicum Experimental Psychology
  200300064 Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen
  201700081 Psychopharmacology
  200300075 Toegepaste cognitieve psychologie I
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300009 Advanced sociological theory: modelling social interaction.
  200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
  200300007 Inleiding Sociologie
Blok 2 201600411 Policy and Evaluation Research
  200300858 Sociale problemen
Blok 3 200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research
  201400012 Sociology of Organisations
Blok 4 200300837 Beleid en politiek