Blok Cursuscode Cursus
1 202100015 Anthropology of violence
1 201500014 Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
2 201400040 Religion, Media and Popular Culture
3 201800038 Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines
4 200300019 Etniciteit en nationalisme
4 202100016 Politieke antropologie
4 201100013 Cultural Anthropology 4: globalization and sociocultural complexity
Blok Cursuscode Cursus
1 201100003 Introductie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
1 201800022 Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
1 200300531 Over de grenzen van disciplines
1 201900017 Health in society
1 201800007 Risk behavior and addiction in adolescence
1 201500044 Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
1 200600056 Wild years: Youth culture and pop music
2 200300480 Introductie gedragswetenschappen
2 201100004 ISW in de praktijk: analyse en bestrijding van sociale problemen
2 201900054 Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek
2 201800084 Challenges in work, health and well-being
2 201800006 Youth culture in a digital world
2 201800005 Comparing cultures: Theory and research
3 200300488 Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
3 201800025 Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
3 201800294 Key challenges to the welfare state: Social policy and social change
3 201800009 Migrants and integration
4 201900020 Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems
4 201800003 Youth and sexuality
4 201900015 The multicultural society
Blok Cursuscode Cursus
1 200300179 Inleiding Onderwijswetenschappen
1 200300103 Educational Psychology
2 201400046 Ontwerpen van leersituaties-inleidend
2 200500059 Education and ICT
3 200900121 Coaching and training
3 200500044 Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties
3 201400047 Leren in organisaties: organisatiekunde
3 201400048 Ontwerpen van leersituaties-gevorderd
4 201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies
4 201000109 Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijswetenschappen
Blok Cursuscode Cursus
1 201800070 Developmental Psychopathology 
1 201900050 Inclusief onderwijs en passende zorg in de context van toenemende diversiteit​
1 200600036 Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming
1 201300178 Kind en omgeving
1 201700101 Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd
2 201100012 Jeugdrecht
2 200400090 Justitiële interventies
2 201700102 Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
3 201700105 Cultural Diversity
3 202000048 Modern life: Challenges in families and school
4 202000009 Brein en omgeving: optimaliseren van de eerste 1001 dagen van de ontwikkeling
4 201700107 Development, learning and behaviour
4 201100001 Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Blok Cursuscode Cursus
1 200400444 Macht en leiderschap
1 202100007 Motivatie en de zelfsturende mens
1 201300351 Neuroscience of social behavior and emotional disorders
1 202100008 Samenleven en de sociale mens

 

Blok Cursuscode Cursus
2 201900460 Advanced Research Methods & Statistics for Psychology:Applications in Social, Health & Organisational Psychological Research
2 201900065 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: A Developmental Perspective
2 201900104 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Clinical Psychology
2 201900076 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Statistics for Unusual Data Sets
2 200300074 Cognitieve neurowetenschappen
2 202100006 De 21e eeuw en de moderne mens
2 201701044 Diversiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg
2 202100009 Identiteit en de diverse mens
2 200900352 Methods and Techniques in Social Neuroscience
2 201900028 Science of Happiness
2 201600023 Self-regulation

 

Blok Cursuscode Cursus
3 200500046 Adolescent Development
3 202100019 Arbeidspsychologie
3 200401045 Interpersoonlijke processen
3 202100166 Klinische gespreksvoering: Basisvaardigheden
3 200300073 Klinische neuropsychologie
3 202100061 Klinische ontwikkelingspsychologie
3 200300072 Sensation and Perception

 

Blok Cursuscode Cursus
4 202100066 Coachende gespreksvoering: Basisvaardigheden
4 200300176 Diagnostiek in de klinische psychologie
4 201700163 Grondslagen van de klinische psychologie
4 201100078 Neuropsychologische diagnostiek
4 200300053 Organisatiepsychologie
4 201700079 Practicum experimentele psychologie
4 202000002 Psychology and Economic Behaviour
4 201700081 Psychopharmacology
4 202100462 Sociale cognitie
4 200300075 Toegepaste cognitieve psychologie
Blok Cursuscode Cursus
1 200300009 Advanced sociological theory: modelling social interaction
1 200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
1 200300007 Inleiding Sociologie
2 201800411 Beleid- en Evaluatieonderzoek
2 200300858 Sociale problemen
2 201800138 Measurement and modelling with social data
3 200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research
3 201400012 Sociology of Organisations
4 200300837 Beleid en politiek