Periode Cursuscode      Cursus
Blok 1 201100014 Culturele Antropologie 1: inleiding in de Culturele Antropologie
  201500014 Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
Blok 2 201400040 Religion, media and popular culture
  201500015 Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld
  201100020 Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie
Blok 3 201800017 Cultural Anthropology 3: history and theory in anthropology
  201800038 Anthropology and sustainability: contemporary fault lines
Blok 4 200300019 Etniciteit en nationalisme
  201500016 Antropologie van de Staat, Conflict en Veiligheid
  201100013 Cultural Anthropology 4: globalization and sociocultural complexity

Blok 1

Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201100003 Introductie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
  201800022 Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
  200300531 Over de grenzen van disciplines
  201900017 Health in society
  201800007 Risk behavior and addiction in adolescence
  201500044 Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
  200600056 Wild years: Youth culture and pop music
Blok 2 200300480 Introductie gedragswetenschappen
  201100004 ISW in de praktijk: analyse en bestrijding van sociale problemen
  201900054 Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek
  201800084 Challenges in work, health and well-being
  201800006 Youth culture in a digital world
  201800005 Comparing cultures: Theory and research
Blok 3 200300488 Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
  201800025 Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
  201800294 Key challenges to the welfare state: Social policy and social change
  201800009 Migrants and integration
Blok 4 201900020 Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems
  201800003 Youth and sexuality
  201900015 The multicultural society
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300179 Inleiding Onderwijswetenschappen
  200300103 Educational Psychology
Blok 2 201400046 Ontwerpen van leersituaties-inleidend
  200500059 Education and ICT
Blok 3 200900121 Coaching and training
  200500044 Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties
  201400047 Leren in organisaties: organisatiekunde
  201400048 Ontwerpen van leersituaties-gevorderd
Blok 4 201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies
  201000109 Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijswetenschappen
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201800070 Developmental Psychopathology 
  201900050 Inclusief onderwijs en passende zorg in de context van toenemende diversiteit​
  200600036 Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming
  201300178 Kind en omgeving
  201700101 Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd
Blok 2 201100012 Jeugdrecht
  200400090 Justitiële interventies
  201700102 Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
Blok 3 201700105 Cultural Diversity
  202000048 Modern life: Challenges in families and school
  201700106 Werken aan normatieve professionaliteit
Blok 4 202000009 Brein en omgeving: optimaliseren van de eerste 1001 dagen van de ontwikkeling
  201100009 Development, learning and behaviour
  201100001 Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201300351 Neuroscience of social behavior and emotional disorders
  200300125 Theory construction and statistical modeling
  200400444 Macht en leiderschap
Blok 2 201300019 Arbeidspsychologie
  200300074 Cognitieve neurowetenschappen
  200300063 Cognitieve ontwikkeling
  200500126 Conducting a survey
  200300082 Geheugen en taal
  201700163 Grondslagen van de klinische psychologie
  200300073 Klinische neuropsychologie
  200300181 Psychopathologie II
  201900028 Science of Happiness
  201600023 Self-regulation
  200400462 Sociale cognitie
  200300062 Sociale en emotionele ontwikkeling
Blok 3 200500046 Adolescent development
  201900065 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Applications in Clinical Child and Adolescent Psychology
  201900104 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Clinical Psychology
  201900076 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Experimental Psychology
  201900460 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Social, Health and Organisational Psychology
  201400166 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Klinische psychologie
  201400453 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Neuropsychologie
  200401045 Interpersoonlijke processen
  201500130 Missing data theory and causal effects
  200300061 Ontwikkelingspsychopathologie
  200300159 Personeelspsychologie (Human Resource Management)
  200300072 Sensation and Perception
Blok 4 201400066 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Kinder- en Jeugdpsychologie
  201400054 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
  200300176 Diagnostiek in de klinische psychologie
  201000129 Doing a qualitative research project
  200700062 Intra- en intergroepsprocessen
  201100078 Neuropsychologische diagnostiek
  200300053 Organisatiepsychologie
  201700079 Practicum experimentele psychologie
  200300064 Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen
  201700081 Psychopharmacology
  200300075 Toegepaste cognitieve psychologie I
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300009 Advanced sociological theory: modelling social interaction
  200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
  200300007 Inleiding Sociologie
Blok 2 201800411 Beleid- en Evaluatieonderzoek
  200300858 Sociale problemen
Blok 3 200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research
  201400012 Sociology of Organisations
Blok 4 200300837 Beleid en politiek