Algemene sociale wetenschappen
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201000028 Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
  201100007 Cultuur, communicatie en nieuwe media
  201100003 Introductie Algemene Sociale Wetenschappen
  201100022 MTS1 voor Algemeen sociaal wetenschappers, cultureel antropologen en sociologen
  200300531 Over de grenzen van disciplines
  200700294 De sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid
  200800285 Risicogedrag en verslaving in adolescentie
Blok 2 201100004 ASW in de praktijk: analyse en bestrijding van sociale problemen
  200300480 Introductie gedragswetenschappen
  200600197 Popmuziek, popcultuur en media
  201200005 Cultuurvergelijking: Theorie en onderzoek
  201100084 Arbeid, ziekte en gezondheid. Een interdisciplinair perspectief
  200600056 Wild years: Social scientists on youth and generations
  200700054 M&T3: Data-analyse
Blok 3 200401118 The multicultural society
  200600009 Migranten en integratie
  201100025 MTS2 voor algemeen sociale wetenschappers
  201700035 Individualisation and social policy: Norms, objectives and practices
  200300488 Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
  200800082 Organisaties en interacties in theorie en praktijk
Blok 4 201600027 Health in society
  201200006 Jongeren en seksualiteit
  201700020 Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems
  200600056 Wild years: Social scientists on youth and generations
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Periode Cursuscode      Cursus
Blok 1 200300045 Culture, violence, trauma, death
  201100014 Culturele Antropologie 1: inleiding in de Culturele Antropologie
  201500014 Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
Blok 2 201400040 Religion, media and popular culture
  201500015 Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld
  201100020 Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie
Blok 3 201100013 Cultural Anthropology 3: globalization and sociocultural complexity
  201500018 Antropologie van voedsel en duurzaamheid
Blok 4 200300019 Etniciteit en nationalisme
  201500016 Antropologie van de Staat, Conflict en Veiligheid
  201500017 Culturele Antropologie 4: geschiedenis en theorie van de Antropologie
  201700003 Multimedia Ethnography
Onderwijskunde
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300179 Inleiding Onderwijswetenschappen
  200300103 Educational Psychology
Blok 2 201400046 Ontwerpen van leersituaties-inleidend
  200500059 Education and ICT
Blok 3 200900121 Coaching and training
  200500044 Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding
  201400047 Leren in organisaties: organisatiekunde
  201400048 Ontwerpen van leersituaties-gevorderd
Blok 4 201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies
  201000109 Wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs en van de onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200600070 Emotional and behavioural disturbances 
  200600033 Gehandicaptenzorg
  200600036 Jeugdcriminaliteit
  201300178 Kind en omgeving
  201700101 Opgroeien in gezin en school
  200600048 Psychosocial development and problems
Blok 2 201100012 Jeugdrecht
  201500072 Kinderen met speciale opvoeding- en onderwijsbehoeften
  201700102 Socialisatie van kinderen en adolescenten
Blok 3 201700105 Cultural Diversity
  200400090 Justitiële interventies
  200400047 Motorische ontwikkeling en motorische stoornissen
  201700106 Werken aan normatieve professionaliteit
Blok 4 201100009 Development, learning and behaviour
  200800009 Hersenontwikkeling, gedrag en leren
  200400061 Leerproblemen, dyslexie en dyscalculie
  201100001 Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Psychologie
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 201300351 Neuroscience of social behavior and emotional disorders
  200300125 Theory construction and statistical modeling
  200400444 Macht, leiderschap en besluitvormingsprocessen
Blok 2 201300019 Arbeidspsychologie
  200300074 Cognitieve neurowetenschappen
  200300063 Cognitieve ontwikkeling
  200500126 Conducting a survey
  200300082 Geheugen en taal
  200300073 Klinische neuropsychologie
  200300181 Psychopathologie II
  200300165 Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties
  201600023 Selfregulation in Health Behavior
  200400462 Sociale cognitie
  200300062 Sociale en emotionele ontwikkeling
Blok 3 200500046 Adolescent development
  201400166 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Klinische psychologie
  201400453 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Neuropsychologie
  200800014 Coaching- en consultingpsychologie
  201000129 Doing a qualitative research project
  200401045 Interpersoonlijke processen
  200300065 MTS3:Context Kinder- en Jeugdpsychologie
  200300104 MTS3: Context Klinische psychologie
  200300076 MTS3: Context Psychologische Functieleer
  200400460 MTS3: Context Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
  200300061 Ontwikkelingspsychopathologie
  200300072 Sensation and Perception
  200300159 Personeelspsychologie (Human Resource Management)
  201600028 Topical Issues in Health Psychology
Blok 4 201400066 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Kinder- en Jeugdpsychologie
  201400054 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering: Sociale, Gezondheids en Organisatiepsychologie
  200300176 Diagnostiek in de klinische en gezondheidspsychologie
  200700062 Intra- en intergroepsprocessen
  201500130 Missing data theory and causal effects
  201100078 Neuropsychologische diagnostiek
  200300053 Organisatiepsychologie
  200300079 Practicum cognitieve en neurobiologische psychologie
  200300064 Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen
  200300081 Psychofarmacologie
  200300075 Toegepaste cognitieve psychologie I
Sociologie
Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300009 Modelling Social interaction
  200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
  200300007 Inleiding Sociologie
Blok 2 201600411 Policy and Evaluation Research
  200300858 Sociale problemen
  200300138 Practicum: Models of Measurement in Sociological Research
Blok 3 200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research
  201400012 Sociology of Organisations
Blok 4 200300837 Beleid en politiek