Annuleren kan tot het moment dat de cursus van start gaat en alleen via een tijdige annulering per brief of mail. Hierbij geldt de dag van ontvangst als datum van annulering. Bij niet tijdig afmelden of bij tussentijds stoppen vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde cursusgeld.

Je annulering kan je sturen aan:

Faculteit Sociale Wetenschappen
T.a.v. Studie-informatiepunt - Contractonderwijs
Padualaan 14
3584 CH Utrecht

of naar contractonderwijs.fsw@uu.nl