Contractonderwijs

Via contractonderwijs kun je bij de faculteit Sociale wetenschappen één of meer cursussen uit het onderwijsaanbod volgen.

Als contractant betaal je per cursus, je hebt daardoor geen centrale inschrijving aan de Universiteit Utrecht en dus geen recht op studiefinanciering. Voor alle cursussen geldt een vaste prijs van € 725, tenzij anders vermeld. Naast het cursusgeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken, readers, et cetera.

De minimale eis voor het volgen van contractonderwijs voor de bachelorcursussen is een hbo-niveau. Voor de mastercursussen moet je in bezit zijn van een relevant universitair bachelordiploma.

Wanneer je de cursus met voldoende resultaat hebt afgerond ontvang je een certificaat. Mocht je in de toekomst besluiten een volledige opleiding te gaan volgen, dan kan je voor het reeds behaalde onderdeel een vrijstelling aanvragen bij de examencommissie van je opleiding.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met het Studie-informatiepunt.

Mail: contractonderwijs.fsw@uu.nl.
Bel: 030-2534949. Bereikbaar van 10.00-12.00 uur op werkdagen.