Vanwege het sluiten van de universiteitsgebouwen is de consultatiewinkel tot nader order gesloten. De afdeling Methoden en Statistiek is echter bereid om consultatie op afstand te verzorgen. Bachelor en master studenten kunnen contact opnemen met een consultant voor het plannen van een afspraak. Het rooster is hieronder te vinden. Promovendi en medewerkers kunnen contact opnemen met Mirjam Moerbeek.

Loop je op het gebied van de toepassing van methoden en het uitvoeren van de statistische technieken vast bij het uitvoeren van je bachelor- of masteronderzoek?

Aanvragen

De afdeling M&S biedt de studenten die voor hun bachelor- of masterthesis onderzoek doen bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht ondersteuning. Studenten kunnen in zo’n geval een consultatievraag indienen.

De docent die het onderzoek begeleidt moet wel van oordeel zijn dat zo'n consultatie in de begeleiding past en hiervoor toestemming geven. De begeleider vult hiertoe de akkoordverklaring in; als student neem je die verklaring vervolgens mee naar de afspraak. 

Download de akkoordverklaring (pdf)

Kosten

Voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen is een consult kosteloos.

Waar en wanneer

Het advies aan studenten wordt gegeven in de consultatiewinkel die te vinden is in kamer F1.11 van het Martinus J. Langeveldgebouw. In blok 1 en 2 is er mogelijkheid tot advies op dinsdag- en woensdagmiddag. In blok 3 en 4 is er advies op maandag- t/m donderdagmiddag en op donderdagochtend.

Download het ROOSTER (pdf) voor de komende weken voor meer details.

Je wordt geadviseerd om van tevoren een afspraak te maken.

Bezoekadres consultatiewinkel M&S

Langeveldgebouw, kamer F1.11
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht