De cognitie bevindt zich op een raakvlak van allerlei traditionele vakgebieden, zoals psychologie, biologie, fysica, geneeskunde, farmacie en de informatiekunde. Het is een snel opkomend gebied. Deze minor is bedoeld voor studenten van de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen die geïnteresseerd zijn in cognitie. 

Het doel van de minor is om studenten uit zeer verschillende disciplines een gezamenlijke achtergrond in de cognitie te geven. Deze minor kan bijdragen aan de voorkennis die nodig is voor toelating tot masterprogramma’s als Cognitive Neuroscience of Toegepaste Cognitieve Psychologie. De minor garandeert echter geen directe toegang tot deze masterprogramma's.

De minor bevat 4 van de onderstaande cursussen van elk 7,5 ECTS. Je kunt kiezen uit:
 

Aanbevolen rooster

  • We raden je aan om Inleiding tot de cognitiewetenschap te kiezen.
  • Het verdient aanbeveling om Sensation and Perception te volgen voor Toegepaste Cognitieve Psychologie 1.
  • Voor Neuroscience of Social behavior and Emotional Disorders en Psychofarmacology is enige biologische achtergrondkennis van het brein van belang. Deze kennis kan eventueel worden opgedaan in Cognitive neuroscience.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen.

Studenten psychologie mogen deze minor ook doen. Let hierbij echter wel op dat een minor bestemd is voor de profileringsruimte in je bachelor. Je mag maximaal één cursus uit je major laten meetellen als minor cursus. Bijvoorbeeld: als Neuroscience of social behavior and emotional disorders en Psychopharmacology onderdeel zijn van je major, dan telt slechts één van deze cursussen mee voor de minor. Ook kunnen psychologiestudenten niet de cursus Inleiding tot de cognitiewetenschap volgen.

Voor deze minor geldt een maximum aantal inschrijvingen van 48 studenten per jaar.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor.
Let op: Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. De inschrijving sluit wanneer het maximaal aantal van 48 studenten bereikt is. Schrijf je eerst in voor de minor in om te kijken of er plek is, daarna moet je jezelf nog inschrijven voor de losse cursussen in de minor. Houd hierbij rekening met de inschrijfperiode.

De cursusbeschrijvingen staan in de onderwijscatalogus.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Mits het maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is, schrijft het Studie-informatiepunt (STIP) je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen dr. Chris Paffen, tel. (030) 253 3824 en e-mail C.L.E.Paffen@uu.nl. Voor alle andere vragen kun je terecht bij de Onderwijsondersteuning van Psychologie: psychologie@uu.nl.