Studieprogramma

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs is samengesteld uit twee opleidingen; de Bachelor Onderwijswetenschappen en de Lerarenopleiding Basisonderwijs.

Omdat je met deze studie twee opleidingen geïntegreerd doorloopt, wordt de profileringsruimte (dit is de keuzeruimte binnen de opleiding) in de ene opleiding opgevuld met onderdelen van de andere opleiding. Daarnaast loop je al vanaf het begin van je studie stage in het primair onderwijs. Op deze manier voldoe je na vier jaar aan de eisen voor een bachelordiploma Onderwijswetenschappen en ben je tevens bevoegd als leraar primair onderwijs.

Theorie en praktijk

Binnen de hele opleiding wordt voortdurend gestreefd naar een optimale wisselwerking tussen theorie, praktijk en reflectie. Omdat het curriculum van de ALPO gekenmerkt wordt door integratie van theorie en praktijk is het niet mogelijk om het studieprogramma te spreiden, bijvoorbeeld alle cursussen van Onderwijswetenschappen in het eerste jaar en de overige cursussen het jaar erna. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan gekeken worden of er van deze regel afgeweken kan worden.

Bekijk het hele studieprogramma in deze overzichtelijke pdf:

Curriculum ALPO 2024-2025 (pdf)