Studeren in het buitenland

ALPO stage binnen het programma

Studenten hebben de mogelijkheid om in het vierde jaar van de studie voor een korte periode (ongeveer 6 weken) naar het buitenland te gaan voor een stage. Studenten krijgen de mogelijkheid om in het buitenland praktijkervaring op te doen.

Alle informatie en documenten over de stage staan op Blackboard van de HU bij SLB jaar 4.

Alle voorwaarden voor stage staan beschreven in de studiehandleiding. Neem contact op met Petra Oostveen voor meer informatie over de buitenlandstage via petra.oostveen@hu.nl.

Studeren in het buitenland aansluitend op de opleiding

Het is ook mogelijk om het semester aansluitend op het behalen van je opleiding nog naar het buitenland te gaan om cursussen te volgen. Hiervoor kan je uitstel van afstuderen aanvragen.

Je kan op uitwisseling via de gastuniversiteiten van de Universiteit Utrecht. Op de website over studeren in het buitenland vind je algemene informatie. Neem contact op met het International Office van Sociale Wetenschappen van de UU voor meer informatie over de mogelijkheden die voor ALPO studenten gelden.