Studeren in het buitenland

Studenten hebben de mogelijkheid om in het vierde jaar van de studie voor een korte periode (ongeveer 6 weken) naar het buitenland te gaan (april-mei). Studenten krijgen de mogelijkheid om in het buitenland praktijkervaring op te doen.

Het buitenlandverblijf wordt gecombineerd met het schrijven van de bachelorthesis. Voor de praktijk in het vierde jaar betekent dit dat de student de afstudeerstage afrondt in blok 3 (15 EC) en de overige 3 EC invult door middel van onderwijsactiviteiten in het buitenland.

Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet de student anderhalf jaar van tevoren hierover contact opnemen met de SLB’er en de stagecoördinator.

Voorwaarden

Er geldt wel een aantal voorwaarden voor een verblijf in het buitenland:
 

  • de student moet in overleg treden met de school in Nederland. Deze school moet toestemming geven voor vertrek naar het buitenland aangezien een deel van die praktijkperiode in het buitenland wordt doorgebracht;
  • de student moet de taal van het land waar hij/zij graag heen wil goed beheersen;
  • de student moet zich de extra inspanningen die het vertrek vergt, kunnen permitteren;
  • er moet sprake zijn van een geschikt praktijkadres in het buitenland;
  • de school moet relevant zijn voor een ALPO-student.

Meer informatie

Meer informatie over beurzen is te verkrijgen via het International Office van de HU bij Internships en Grants & Scholarships, of neem contact op met Eliane van Herwaarden (Eliane.van Herwaarden@hu.nl). Daarnaast is www.wilweg.nl een goede informatiebron met o.a. handige stagesites en een checklist.