Het Reglement examencommissies (pdf) van de faculteit Sociale Wetenschappen bevat regels voor de beoordeling van de toetsen, de kwaliteit van de examinering en het verlenen van vrijstellingen. Ook vind je hier regels ten aanzien van de organisatie en de goede gang van zaken tijdens de toetsen.