Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De regels voor de opleiding Academische lerarenopleiding primair onderwijs zijn ondergebracht in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), bij Onderwijswetenschappen, en in de Studiegids ALPO.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering. Elke opleiding heeft in de OER een gedeelte waarin het standaard studieprogramma is vastgelegd en waarin staat op welk niveau je onderdelen van je studieprogramma moet behalen om de opleiding af te ronden. De regelingen in de OER zijn bindend.

OER 2024-2025

Onderwijs- en Examenregeling 2024-2025 (pdf)

Errata

Als er wijzigingen binnen de OER plaatsvinden wordt een erratum geplaatst.