Bindend studieadvies (BSA)

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een opleiding die leidt tot twee bachelordiploma’s. De ALPO geeft daarom aan het einde van het eerste jaar twee studieadviezen uit, die op grond van het aantal behaalde studiepunten aangeven of je mag doorgaan met je opleiding.

Dit advies is bindend, wat betekent dat je bij een negatief advies de opleiding moet verlaten. Elke niet voltooide cursus leidt tot studieachterstand en tot gebrek aan kennis of vaardigheid die worden voorondersteld in de vervolgcursussen.

Meld eventuele studievertraging!

Omdat het bindend studieadvies grote consequenties kan hebben, vindt de opleiding het belangrijk de studenten tijdens het eerste studiejaar intensief en adequaat te begeleiden. Eventuele studievertraging door overmacht (ziekte, persoonlijke problemen, e.a.) dien je zo snel mogelijk te melden bij je SLB’er, de decaan van de Hogeschool Utrecht en de studieadviseurs van de faculteit Sociale Wetenschappen.