Twee studieadviezen

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een opleiding die leidt tot twee bachelordiploma’s. De ALPO geeft daarom aan het einde van het eerste jaar twee studieadviezen uit, die op grond van het aantal behaalde studiepunten aangeven of je mag doorgaan met je opleiding.

Dit advies is bindend, wat betekent dat je bij een negatief advies de opleiding moet verlaten. Elke niet voltooide cursus leidt tot studieachterstand en tot gebrek aan kennis of vaardigheid die worden voorondersteld in de vervolgcursussen.

Voor de hbo-bachelor Leraar primair onderwijs

KIjk hiervoor in de ALPO-studiegids.

Voor de wo-bachelor Onderwijswetenschappen

In het eerste jaar kunnen in totaal 45 studiepunten worden behaald die meetellen voor de bachelor Onderwijswetenschappen. Om de bachelor Onderwijswetenschappen te mogen vervolgen moet je in het eerste jaar minimaal 34,5 van de 45 studiepunten hebben gehaald. Voor ALPO-studenten die minder dan 34,5 studiepunten hebben behaald, geldt een negatief advies met gespreksmogelijkheid.

Heb je aan het einde van 2020-2021 een aangehouden advies gekregen? Dan moet je aan het einde van het studiejaar 2021-2022 minimaal 45 studiepunten hebben behaald in jaar 1 en jaar 2 (2020-2021 en 2021-2022) samen, waarvan minimaal 34,5 studiepunten aan eerstejaarsvakken.

De cursussen Inleiding didactiek van kunst, Inleiding schrijfvaardigheid en Praktijk (in totaal 15 studiepunten) tellen niet mee voor het BSA van Onderwijswetenschappen.

Na het eerste blok ontvang je op grond van de tot dan toe behaalde resultaten een tussentijds advies. Dit tussentijds advies geeft een indruk van de prestatie die de opleiding van de studenten verwacht. Bij gelijkblijvend prestatieniveau is dit het advies dat je aan het einde van het jaar kan verwachten.

In januari zal de studieloopbaanbegeleider bij twijfel over behaalde resultaten met je spreken over de mogelijkheid om op basis van de behaalde resultaten je inzet / aanpak te veranderen, of je studiekeuze te heroverwegen en je studie eventueel te staken door voor 1 februari een uitschrijfverzoek in te dienen. In juli of augustus ontvang je het eindadvies.

Het zou kunnen voorkomen dat je een positief advies ontvangt voor de wo-bachelor Onderwijswetenschappen, maar een negatief advies voor de hbo-bachelor Leraar primair onderwijs.

In dat geval kan je de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs niet voortzetten en ook niet doorstuderen aan het instituut Theo Thijssen (PABO) van de Hogeschool Utrecht. In principe mag je dan wel doorgaan met de reguliere bacheloropleiding Onderwijswetenschappen.

Aangezien daarvoor een ander onderwijsprogramma gevolgd moet worden, adviseren we je in dat geval contact op te nemen met een van de facultaire studieadviseurs om eventuele mogelijkheden te bespreken. Deze studieadviseurs zijn te bereiken via het Studieinformatiepunt van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Indien je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving een negatief studieadvies hebt behaald voor de bachelor Onderwijswetenschappen, is het niet mogelijk om over stappen naar de reguliere variant van de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen. Inschrijving voor deze opleiding is dan niet mogelijk voor de duur van vier jaar.

Meld eventuele studievertraging!

Omdat het bindend studieadvies grote consequenties kan hebben, vindt de opleiding het belangrijk de studenten tijdens het eerste studiejaar intensief en adequaat te begeleiden. Eventuele studievertraging door overmacht (ziekte, persoonlijke problemen, e.a.) dien je zo snel mogelijk te melden bij je SLB’er, de decaan van de Hogeschool Utrecht en de studieadviseurs van de faculteit Sociale Wetenschappen.