Bindend studieadvies (BSA)

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een opleiding die leidt tot twee bachelordiploma’s. De ALPO geeft daarom aan het einde van het eerste jaar twee studieadviezen uit, die op grond van het aantal behaalde studiepunten aangeven of je mag doorgaan met je opleiding.

Dit advies is bindend, wat betekent dat je bij een negatief advies de opleiding moet verlaten. Elke niet voltooide cursus leidt tot studieachterstand en tot gebrek aan kennis of vaardigheid die worden voorondersteld in de vervolgcursussen.

Aanvragen aangehouden advies

Het is van belang dat je omstandigheden die je studievoortgang (kunnen) belemmeren zo spoedig mogelijk meldt bij de studieadviseur en bespreekt met je tutor. Aanvragen van een aangehouden BSA kan tevens via de studieadviseurs. Neem hiervoor contact op via de email; studieadviseurs.fsw@uu.nl.