Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Zoek een begeleider op onderwerp of bekijk het onderstaande overzicht. Lees ook de tips en tools waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

De studieadviseurs helpen je bij vragen over je opleiding en geven persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg ons bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievertraging of studievaardigheidsproblemen.

De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Bekijk de introductiefilm van de studieadviseurs.

Let op!

I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus zijn de studieadviseurs niet fysiek bereikbaar. De inloopspreekuren en afspraakmogelijkheden vervallen tot nader order. Je kunt op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail

Stel je vraag via studieadviseurs.fsw@uu.nl. Deze mail wordt elke werkdag bijgehouden en we proberen zo snel mogelijk te reageren. Als je al eerder via e-mail contact met een studieadviseur hebt gehad, kun je het persoonlijke e-mailadres gebruiken. Let op: in verband met de zomersluiting zijn we van 22 juli tot en met 16 augustus niet bereikbaar. Neem bij urgentie in deze periode contact op het het Studie-informatiepunt (STIP).

Telefonisch spreekuur

Tel: 030 253 4876.
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, 11.00 - 12.30 uur. In verband met de zomersluiting hebben de studieadviseurs van 22 juli tot en met 16 augustus geen telefonisch spreekuur.

 

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een handicap of chronische ziekte kun je denken aan:
 

 • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
 • dyslexie;
 • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Mocht je twijfelen, kun je het beste contact opnemen met de studentendecanen. Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je terecht bij Studentenservice.

Aanvragen via Osiris Zaak

Heb je een beperking/chronische ziekte die je studie zou kunnen belemmeren? Heb je dit nog niet aangegeven? Meld je dan via Osiris Student door het aanmaken van een Zaak: aanvraag voorzieningen handicap/chronische ziekte. Na acceptatie van je aanvraag krijg je de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met een studieadviseur.

Start je aankomend studiejaar met een opleiding aan de Faculteit Sociale Wetenschappen? Dan kun je je vanaf juli ook via Osiris student melden voor de aanvraag van voorzieningen. Meer informatie hierover ontvang je begin juli. Heb je nu al vragen met betrekking tot studeren met een handicap of chronische ziekte neem dan contact op met de studieadviseurs.

Heb je nu al vragen met betrekking tot studeren met een handicap of chronische ziekte, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Als je al in het bezit bent van een contract voor een bacheloropleiding van de faculteit Sociale Wetenschappen, dan hoef je jezelf niet nogmaals aan te melden. Heb je vragen over je contract of ben je het kwijt, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Welke ondersteuning biedt de Universiteit?

De voorzieningen zoals besproken met de studieadviseur worden vastgelegd in een contract. Daarnaast biedt de Universiteit (financiële) ondersteuning bij studievoortgang en vertraging. Dit kan zijn in de vorm van een training of ondersteuning bij een aanvraag bij de DUO door de studentendecaan. Meer informatie vind je op de pagina Studeren met een functiebeperking op deze site.

De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Daarom kunnen topsporters die aan de Universiteit Utrecht studeren, rekenen op speciale voorzieningen op maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in het studieprogramma, fitnesskaarten en een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of wedstrijden in het buitenland.

Ben jij een topsporter?

Je bent topsporter als je één van de volgende statussen hebt gekregen van NOC*NSF: A-status, Belofte-status, Bondsstatus (sinds 01-01-2017), High Potential (HP), Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Selectiestatus (sinds 01-01-2017).

Bekijk de Topsportregeling Universiteit Utrecht (pdf) om te zien of je in de bovengenoemde categorieën valt en op welke voorzieningen je kunt rekenen.

Hoe krijg je een topsportstatus?

Om in aanmerking te komen voor een of meerdere topsportvoorzieningen van de Universiteit Utrecht moet eerst officieel worden vastgesteld of je onder de regeling valt. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de studentendecaan voor topsporters, Anne Hamburger. Je kunt een afspraak maken bij Studentenservice. Neem naar het gesprek bewijsstukken van je bond of club mee waaruit je status en / of meest recente prestaties blijken.

Let op: een topsportstatus aan de Universiteit Utrecht wordt in beginsel voor de duur van één collegejaar afgegeven. Daarna dien je onder overlegging van bewijsstukken een nieuwe status aan te vragen bij de studentendecaan voor topsporters. Dit kan ook via e-mail: elitesports@uu.nl.

Vragen?

Voor vragen over studeren en topsport bij de faculteit Sociale Wetenschappen kun je terecht bij studieadviseur Paul Appel (p.appel@uu.nl).

Tips in tijden van Corona

We hebben enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden. Lees meer over geldzaken, hoe je fysiek en mentaal fit blijft, hoe je kunt studeren vanuit huis, etc.

Tips in tijden van Corona.

 

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen