De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs is samengesteld uit twee opleidingen: de bachelor Onderwijswetenschappen en de Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Op deze manier voldoe je na vier jaar aan de eisen voor een bachelordiploma Onderwijswetenschappen en ben je tevens bevoegd als leraar primair onderwijs.

Voor het aanvragen van de diploma’s gelden verschillende procedures:
 

  • Wanneer je aan alle eisen van het examenprogramma Lerarenopleiding Primair Onderwijs voldoet, moet je je afstuderen actief aanvragen bij de Hogeschool Utrecht.
  • Wanneer je aan alle eisen van het examenprogramma bachelor Onderwijswetenschappen voldoet, ontvang je in juli het afstudeerbericht van het Examenbureau FSW.

LET OP: het afstudeerbericht wordt naar je students-mail van de Universiteit Utrecht gestuurd. Houd je students-mail dus goed in de gaten. Schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

Mocht je eind juli nog geen afstudeerbericht hebben ontvangen van het Examenbureau FSW maar wel af gaan studeren, neem dan contact op met het Examenbureau via examenbureau.fsw@uu.nl.

In het afstudeerbericht van de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen dat je in je students-mail ontvangt, word je verzocht om binnen twee weken het afstudeerformulier terug te sturen. De link naar dit formulier zit in het afstudeerbericht.

Na het verwerken van je afstudeerformulier stuurt het Examenbureau een e-mail met daarin de bevestiging van je examendatum en de datum van uitreiken of afhalen van het diploma.

Je examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie FSW heeft vastgesteld dat je aan de eisen van je examenprogramma hebt voldaan. Dit is tevens de datum die op je diploma wordt vermeld.

LET OP: schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

De diploma-uitreiking voor de ALPO vindt elk jaar eind oktober of begin november plaats. Tijdens deze uitreiking ontvang je beide diploma’s, indien behaald. Uiterlijk twee weken voor de uitreiking ontvang je een uitnodiging van het Examenbureau FSW van de Universiteit Utrecht met daarin de informatie over de uitreiking.

Het kan zo zijn dat je je bachelor Onderwijswetenschappen al afrondt, maar je Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs nog niet (meestal door een verlengde stage). In dit geval mag je, als je dat wilt, toch deelnemen aan de uitreiking. Tijdens de uitreiking ontvang je alleen het diploma bachelor Onderwijswetenschappen.