Praktijk

Binnen de ALPO neemt de praktijk een belangrijke plaats in. De stage is immers de plek waar studenten het geleerde in de praktijk brengen.

Om zich hierin te ontwikkelen voert de student uiteenlopende activiteiten uit. Deze betreffen naast het verzorgen van onderwijs ook het systematisch analyseren van deelaspecten van het eigen onderwijs zoals leermiddelen, leerling, leraar, klas en school en het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van en kritisch reflecteren op activiteiten binnen verschillende vak- en vormingsgebieden.

Bij deze activiteiten wordt de student vanuit de cursussen gestimuleerd de opgedane kennis en vaardigheden te combineren en effectief in te zetten in de eigen praktijksituatie. De student houdt per semester een ontwikkelverslag bij aan de hand van de uitgevoerde activiteiten.