Ieder studiejaar is inhoudelijk ingericht aan de hand van een focus, nl:

Jaar 1: Oriëntatie op het leraarsvak en onderwijskundige achtergronden
Jaar 2: Ontwikkelen van vakmanschap
Jaar 3: Verschillen tussen leerlingen
Jaar 4: De school als organisatie in ontwikkeling

De cursusbeschrijvingen zijn als bijlage opgenomen bij de studiegids. Zie hiervoor de HU-site van de ALPO.