Het Honoursprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen is niet van toepassing voor de ALPO.