De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs is samengesteld uit twee opleidingen: de bachelor Onderwijswetenschappen en de Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Op deze manier voldoe je na vier jaar aan de eisen voor een bachelordiploma Onderwijswetenschappen en ben je tevens bevoegd als leraar primair onderwijs.

Afstudeerprocedure

Om af te kunnen studeren doorloop je de volgende stappen:

Voor het aanvragen van de diploma’s gelden verschillende procedures:
 

  • Wanneer je aan alle eisen van het examenprogramma Lerarenopleiding Primair Onderwijs voldoet, moet je je afstuderen actief aanvragen bij de Hogeschool Utrecht.
  • Wanneer je aan alle eisen van het examenprogramma bachelor Onderwijswetenschappen voldoet, ontvang je in juli het afstudeerbericht van het Examenbureau FSW. Mocht je eerder dan juli kunnen én willen afstuderen dan dien je dit bij het Examenbureau FSW aan te geven via examenbureau.fsw@uu.nl.

LET OP: het afstudeerbericht wordt naar je students-mail van de Universiteit Utrecht gestuurd. Houd je students-mail dus goed in de gaten. Schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

Mocht je eind juli nog geen afstudeerbericht hebben ontvangen van het Examenbureau FSW maar wel af gaan studeren, neem dan contact op met het Examenbureau via examenbureau.fsw@uu.nl.

In het afstudeerbericht van de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen dat je in je students-mail ontvangt, word je verzocht om binnen twee weken het afstudeerformulier terug te sturen. De link naar dit formulier zit in het afstudeerbericht.

Na het verwerken van je afstudeerformulier stuurt het Examenbureau een e-mail met daarin de bevestiging van je examendatum en de datum van uitreiken of afhalen van het diploma.

Je examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie FSW heeft vastgesteld dat je aan de eisen van je examenprogramma hebt voldaan. Dit is tevens de datum die op je diploma wordt vermeld.

LET OP: schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

De diploma-uitreiking voor de ALPO vindt elk jaar eind oktober of begin november plaats. Tijdens deze uitreiking ontvang je beide diploma’s, indien behaald. Uiterlijk twee weken voor de uitreiking ontvang je een uitnodiging van het Examenbureau FSW van de Universiteit Utrecht met daarin de informatie over de uitreiking.

Het kan zo zijn dat je je bachelor Onderwijswetenschappen al afrondt, maar je Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs nog niet (meestal door een verlengde stage). In dit geval mag je, als je dat wilt, toch deelnemen aan de uitreiking. Tijdens de uitreiking ontvang je alleen het diploma bachelor Onderwijswetenschappen.

Lerarenopleiding Primair Onderwijs

Voor  het examenprogramma Lerarenopleiding Primair Onderwijs gelden de procedures van  de Hogeschool Utrecht.

Bachelor Onderwijswetenschappen

Voor de bachelor Onderwijswetenschappen is het in een beperkt aantal gevallen mogelijk om uitstel van afstuderen aan te vragen bij de Examencommissie van de faculteit sociale Wetenschappen. De Examencommissie beoordeelt of je in aanmerking komt voor uitstel van afstuderen. Dien binnen twee weken nadat je het afstudeerbericht hebt ontvangen een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie, samen met de bijbehorende bewijstukken.

Je kunt in een aantal gevallen uitstel aanvragen:

1. Je gaat een bestuursfunctie vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is.

Bewijsstuk: je hebt geen bewijsstuk nodig. De Examencommissie neemt contact op met de decanen. Geef in je verzoek wel duidelijk aan om welk type bestuursbeurs het gaat.

2. Je gaat een stage volgen, of een onderdeel in het buitenland.

Bewijsstuk: een kopie van het formulier waaruit blijkt dat goedkeuring is verleend voor het volgen van een stage, of een onderdeel in het buitenland.

Stage: de stage moet een officieel onderwijsonderdeel zijn, dat als onderdeel van het examen gevolgd wordt en moet gevolgd worden in het semester direct aansluitend op het semester waarin aan de eisen van het examenprogramma is voldaan.

Onderdeel in het buitenland: het onderdeel in het buitenland moet gevolgd worden in het semester direct aansluitend op het semester waarin aan de eisen van het examenprogramma is voldaan.

3. Je moet onderdelen volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding.

Bewijsstuk: stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat het te volgen onderdeel verplicht is voor toegang tot een masterprogramma én een bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus(sen).

Adres Examencommissie

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is het momenteel alleen mogelijk om uitstel aan te vragen per e-mail (examencommissie.fsw@uu.nl).

Beoordeling van je verzoek

Als je bijtijds uitstel hebt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden:
 

  • Je verzoek wordt toegewezen en je studeert later af. Bij de toewijzing ontvang je een datum tot wanneer je uitstel van afstuderen krijgt. Ongeveer twee weken voor het verlopen van deze datum ontvang je opnieuw het afstudeerbericht en geldt de normale afstudeerprocedure (zie stap 1 t/m 4). Mocht je eerder dan de door de Examencommissie toegewezen uitsteldatum willen afstuderen, dan moet je contact opnemen met het Examenbureau FSW: examenbureau.fsw@uu.nl.
  • Je verzoek wordt afgewezen en je studeert alsnog af in de maand waarin je het afstudeerbericht hebt ontvangen.