[This course will be taught in Dutch]

Het Sleuteljaar daagt je uit om na te denken, te lezen en te spreken over de grote vragen waar we als mensen niet omheen kunnen. Het zijn vragen uit verschillende gebieden zoals politiek, recht, filosofie en literatuur. Het zijn vragen zoals: wat is geluk? Waarom leven we in een democratie? Wie is de mens? Wat is rechtvaardigheid? Wat kan ik maken van mijn leven en hoe? Je krijgt les van bevlogen en gerenommeerde academici, die zelf ook bezig zijn met die grote vragen.

Het Sleuteljaar staat open voor iedere gemotiveerde student die zich graag wil ontwikkelen als denker, lezer en spreker.

Het Sleuteljaar is niet deel van academische curriculum van University College Utrecht. Niettemin draagt UCU dit programma een warm hart toe. Allereerst wegens het sterke liberal arts-karakter van het programma en ten tweede omdat het programma is opgezet door drie alumni van UCU. De middagcolleges zullen voor een deel plaatsvinden op de campus van UCU.

Reacties uit eerdere programma’s van Stichting Landmerk:

“Mijn spreekvaardigheid is echt beter geworden en ik durf zelfs te zeggen dat ik veranderd ben als mens, in positieve zin. Het stellen van echte, diepe, goede vragen vond ik erg fijn en vooral het discussiëren was een goede toevoeging”
– Lucas, deelnemer aan het honoursprogramma “Retorica in Rome”

“Ik heb mijn deelname aan het honoursprogramma van Stichting Landmerk als ontzettend leerzaam en motiverend ervaren. Doordat ik tijdens de bijeenkomsten constant werd geprikkeld om actief deel te nemen, vond ik het leuk om thuis de daaropvolgende bijeenkomst voor te bereiden. Daarnaast heb ik veel geleerd van het retorica-aspect van de training. Het geven van een presentatie ervaar ik nu veel minder als een muur om tegenop te kijken, maar als een moment om mijn "publiek" iets bij te brengen.
– 
Eefje, deelnemer aan het honoursprogramma “Rechtvaardigheid, retorica en het Nederlandse recht”

“Ik vind het een bijzonder leerzame ervaring. Ik heb hier de kans gekregen om na te denken over vragen die me niet eerder bezig hebben gehouden. En ik heb vooral geleerd dieper na te denken en niet tevreden te zijn met minimaal begrip.”
– 
Sam, deelnemer aan het honoursprogramma “Retorica in Rome”

For more information, please visit the Landmerk Sleuteljaar website.