Minor Farmaceutische Wetenschappen

In de huidige wereld spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Er is een groeiende behoefte aan meer informatie over geneesmiddelen. Denk hierbij aan informatie over nieuwe innovatieve geneesmiddelen, vaccines, gentherapeutica en resistentie tegen geneesmiddelen. Ook is er meer behoefte aan geneesmiddelen op maat. Om aan de vraag te voldoen zijn wetenschappers op tal van terreinen, zoals de geneeskunde, biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen, bezig met geneesmiddelonderzoek.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied van de farmaceutische wetenschappen. Welke cursussen je kunt volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. Daarbij kun je kiezen voor een pakket waarbij je meer te weten komt over planten en geneesmiddelen, ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe trends op het gebied van geneesmiddelen.

De minor in Utrecht geeft studenten een inkijk in de cursussen van de Farmaceutische wetenschappen, maar geeft geen garantie op toelating tot de master Farmacie.

De minor Farmaceutische Wetenschappen is niet bedoeld voor studenten Farmacie.

Studieprogramma

Het studieprogramma voor de minor Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit de volgende onderdelen (zie voor omschrijvingen de Onderwijscatalogus):

7,5 EC te kiezen uit:

7,5 EC te kiezen uit:

15 EC te kiezen uit:

Een studiejaar bestaat uit vier periodes. Je kunt per periode twee cursussen kiezen van elk 7,5 EC die in verschillende timeslots zitten. Je hebt daarmee onderstaande mogelijkheden:

Periode >

Timeslot:

p1 p2 p3 p4
AD FA-BA113 FA-BA211

FA-BA111

of

FA-BA112

of

FA-BA113

FA-BA211
BC

FA-BA313

of

FA-BA314

FA-BA204

of

FA-BA304

FA-BA311

of

FA-BA314

FA-BA204

of

FA-BA304

Ingangseisen

Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.

De minor Farmaceutische Wetenschappen is niet bedoeld voor studenten Farmacie.

Meer weten?

Voor vragen kun je je wenden tot de studieadviseur, mw. Carmen Jansen.

Om je aan te melden voor de minor moet je een verzoek doen voor deelname, via science.examencommissie.FARB@uu.nl. Je verzoek moet bestaan uit:

 • je motivatie
 • je keuze voor de cursussen, inclusief een studieplanning
 • een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht.

Deadlines voor aanmelden:

 • uiterlijk 1 juni voor start in semester 1
 • uiterlijk 15 november voor start semester 2.

Na sluiting van de aanmeldtermijn worden alle verzoeken beoordeeld, en krijg je bericht of je geplaatst bent.

N.B. De minor Farmaceutische Wetenschappen is niet bedoeld voor studenten Farmacie.

Ook als je niet aan de Universiteit Utrecht studeert maar aan een andere universiteit, kun je bij ons een minor doen. Om een verzoek te doen voor deelname maak je gebruik van het volgende inschrijfformulier. Daarnaast moet je aanleveren:

 • je motivatie
 • je keuze voor de cursussen, inclusief een studieplanning
 • een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht.

Deadlines voor aanmelden:

 • uiterlijk 1 juni voor start in semester 1
 • uiterlijk 15 november voor start semester 2.

De documenten kun je sturen naar het studiepunt. Vergeet daarbij niet ook de volgende zaken mee te sturen:

 • kopie van paspoort of identiteitskaart
 • een kopie van de collegekaart
 • toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus minor te mogen volgen
 • bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
 • bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding.

Na sluiting van de aanmeldtermijn worden alle verzoeken beoordeeld, en krijg je bericht of je geplaatst bent.

N.B. De minor Farmaceutische Wetenschappen is niet bedoeld voor studenten Farmacie.