Minor Farmaceutische Wetenschappen

In de huidige wereld spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Er is een groeiende behoefte aan meer informatie over geneesmiddelen. Denk hierbij aan informatie over nieuwe innovatieve geneesmiddelen, vaccines, gentherapeutica en resistentie tegen geneesmiddelen. Ook is er meer behoefte aan geneesmiddelen op maat. Om aan de vraag te voldoen zijn wetenschappers op tal van terreinen, zoals de geneeskunde, biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen, bezig met geneesmiddelonderzoek.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied van de farmaceutische wetenschappen.
Welke cursussen je kunt volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. Daarbij kun je kiezen voor een pakket waarbij je meer te weten komt over planten en geneesmiddelen, verslaving, ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe trends op het gebied van geneesmiddelen. De minor in Utrecht geeft studenten een inkijk in de cursussen van de Farmaceutische wetenschappen, maar geeft geen garantie op toelating tot de master Farmacie.

Studieprogramma

Het studieprogramma voor de minor Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit de volgende onderdelen (zie voor omschrijvingen de Onderwijscatalogus):

7,5 EC te kiezen uit:

7,5 EC te kiezen uit:

15 EC te kiezen uit:

Ingangseisen

Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten. 

Meer weten?

Voor vragen kun je je wenden tot de studieadviseur, mw. Carmen Jansen.

Het aanmelden en inschrijven voor een minor gaat hetzelfde als het inschrijven voor losse keuzecursussen. We raden je aan vroegtijdig in de studie na te denken en informatie in te winnen over de mogelijkheden. Cursussen lopen snel vol en een minor is niet altijd in één jaar af te ronden.

Zoek via Osiris-student de cursussen die behoren tot de minor die je wilt doen en houd rekening met de vastgestelde inschrijfperiode.

Ook als je niet aan de Universiteit Utrecht studeert maar aan een andere universiteit, kun je bij ons een minor doen. Om je in te schrijven maak je gebruik van het volgende inschrijfformulier.

Het ingevulde formulier kan, per post of via e-mail, worden opgestuurd naar het studiepunt van de opleiding die de minor aanbiedt. Vergeet daarbij niet de volgende zaken mee te sturen:

  • Kopie van paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van de collegekaart
  • Toestemming van de eigen opleiding om deze stage/cursus te mogen volgen
  • Bewijs van inschrijving bij eigen opleiding
  • Bewijs van Betaald Collegegeld van eigen opleiding

Na ontvangst van het formulier en de toebehoren ontvang je per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving.