Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen 2019-2020 (OER) en een bijlage. De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen.

De OER kent ook een Engelse versie: Education and Examination Regulations 2019-2020 (EER) met een bijlage.

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. 

Onderwijs- en Examenregelingen van voorgaande jaren: