Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER) (versie: 2019-2020) en een bijlage. De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De hoofdtekst van de OER kent ook een Engelse versie: Education and Examination Regulations 19-20 (EER) (binnenkort beschikbaar) en de bijlage (binnenkort beschikbaar).

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. 

(De link naar de OER van voorgaande jaren: OER 18-19, OER 17-18, en de Engelse versies van 18-19: Education and Examination Regulations (EER),17-18: Education and Examination Regulations (EER).