Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De OER 18-19 beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De hoofdtekst van de OER kent ook een Engelse versie: Education and Examination Regulations 18-19 (EER) en de bijlage (specifiek voor studenten Farmacie).

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. 

(De link naar de OER van vorig jaar: OER 17-18, en de Engelse versie van 17-18: Education and Examination Regulations (EER).