Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De UGS hanteert een OER met eigen hoofdtekst.

Onderwijs- en Examenregelingen UGS 2020-2021:
Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen 2020-2021 (OER) met bijlage (Engelse versie binnenkort beschikbaar).

Onderwijs- en Examenregelingen UGS van voorgaande jaren:

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen.