Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De OER 18-19 beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De hoofdtekst van de OER kent ook een Engelse versie: Education and Examination Regulations 18-19 (EER) en de bijlage.

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. 

(De link naar de OER van vorig jaar: OER 17-18, en de Engelse versie van 17-18: Education and Examination Regulations (EER).