Minor Farmaceutische Wetenschappen

In de huidige wereld spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Er is een groeiende behoefte aan meer informatie over geneesmiddelen. Denk hierbij aan informatie over nieuwe innovatieve geneesmiddelen, vaccines, gentherapeutica en resistentie tegen geneesmiddelen. Ook is er meer behoefte aan geneesmiddelen op maat. Om aan de vraag te voldoen zijn wetenschappers op tal van terreinen, zoals de geneeskunde, biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen, bezig met geneesmiddelonderzoek.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied van de farmaceutische wetenschappen.
Welke cursussen je kunt volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. Daarbij kun je kiezen voor een pakket waarbij je meer te weten komt over planten en geneesmiddelen, verslaving, ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe trends op het gebied van geneesmiddelen. De minor in Utrecht geeft studenten een inkijk in de cursussen van de Farmaceutische wetenschappen, maar geeft geen garantie op toelating tot de master Farmacie.

Studieprogramma

Je kunt zelf 4 vakken van 7.5 EC kiezen uit het Farmacie curriculum. De omschrijving van de vakken is te vinden in de Onderwijscatalogus. Let wel: je volgt onderwijs mee met de farmaciestudenten zelf. Vooral de niveau 3 cursussen zijn daarom pittig om te volgen.

N.B. de cursussen FA-BA202 productzorg en FA-BA305 dermatica en huidaandoeningen zijn uitgesloten van het minorprogramma.

In het eerste semester zou je kunnen kiezen voor een combinatie van:

  • FA-BA113 planten en geneesmiddelen,
  • FA-BA314 future medicins,
  • FA-BA211 luchtwegen
  • FA-BA311 ontwikkelen van geneesmiddelen of FA-BA212 voeding

In het tweede semester:

  • FA-BA113 planten en geneesmiddelen of FA-BA316 verslaving en geneesmiddelen,
  • FA-BA314 future medicins, FA-BA211 luchtwegen
  • FA-BA304 oncologie of FA-BA204 biologische geneesmiddelen

Ingangseisen

Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten. 

Aanmelden en inschrijven

Na goedkeuring door de examencommissie Farmacie, dien je je minorpakketkeuze in bij het Studiepunt Farmacie. Als er nog plekken vrij zijn, gaat het studiepunt je dan plaatsen bij de genoemde vakken.

Wil je je minor starten in september, zorg dan dat je voor 1 juni je goedkeuring van de examencommissie Farmacie hebt en je hebt gemeld bij het studiepunt.

Wil je je minor starten in februari, zorg dan dat je voor 15 november je goedkeuring van de examencommissie Farmacie hebt en je hebt gemeld bij het studiepunt.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen voor de minor Farmacie. De verzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 

Meer weten?

Voor vragen kun je je wenden tot de studieadviseur, mw. Carmen Jansen.