Content minor

The Minor ‘Celtic Literature’ explores the great literatures that were produced in Ireland and Wales during the medieval period. Students are introduced to the languages, cultures and history of the Celtic speaking peoples, then focus on reading and understanding important Irish and Welsh texts in English translation. They learn how this literature was interpreted by medieval audiences and how it is reinterpreted by and for modern audiences in literature and film.

Goal

The minor in Celtic studies presents students with a general understanding of the field while focusing on medieval Irish and Welsh literature and their influence on / adaptation in later times. The Introduction to Celtic Studies offers a broad overview of the field, drawing on the fields of literature, history, archaeology, and linguistics. Subsequent courses focus on: 1)  reading and analyzing literature in translation; 2) anchoring the texts in the period and cultural milieu in which they were composed and / or copied; 3) exploring how the medieval texts were used, reused, and adapted by later authors for various purposes.

 

No previous knowledge of Celtic Studies is required. The courses build on one another so that students not only learn the material relevant to the discipline (i.e. Celtic Studies), but also gradually acquire academic skills such as the ability to write a research paper (in English or Dutch) on the topics learned.

Blok 1

KE1V13001

Kel-Introduction to Celtic Studies

Niveau 1

7,5 EC

 

Blok 2

KE2V14202

Kel-From Táin to Tolkien and beyond

Niveau 2

7,5 EC

 

Blok 3
Blok 4

TL3V14204

Tlc-Great Medieval Heroes

Niveau 3

7,5 EC

Note: for students of the Bachelor English: those who have chosen the specialization ‘History, Genre, Identity: English Language’ or 'States of Literature' should contact the study advisor.

Study Programme

De minor Keltische talen en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor de minor Keltische talen en cultuur.

De minor is NIET toegankelijk voor studenten van de hoofdrichting Middeleeuwen van de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)