20 January 2020

VSBfonds Grants 2020

Please note: only students with Dutch nationality are eligible for the VSBfonds Grant. The application procedure takes place within Utrecht University. The grants are not intended to finance any study, research or internships that are part of a Dutch educational programme. More information about the procedure is available in Dutch. If you have any questions, send an email to VSBfonds@uu.nl

Na je studie aan de UU naar het buitenland voor een master of voor onderzoek? Kijk of je in aanmerking komt voor een VSBfonds Beurs. 

VSBfonds gelooft in bevlogen en gemotiveerde studenten die zich verder willen ontwikkelen. Daarom stelt VSBfonds jaarlijks een aantal beurzen beschikbaar om in het buitenland een vervolgopleiding te volgen, of onderzoek te doen. Motivatie en betrokkenheid bij de omgeving zijn voor VSBfonds belangrijker dan cijferlijsten.

Aanvraagprocedure en voorwaarden
De procedure voor het aanvragen van een VSBfonds beurs staat beschreven op onze website.

Een aantal belangrijke punten:

  • De kandidaat moet in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
  • De selectieronde van 2020 staat open voor studenten met een examendatum tussen 1 maart 2019 en 31 december 2020.
  • De studie/het onderzoek moet minimaal 3 (en mag maximaal 24) maanden duren.
  • De aanvraagdeadline is 1 maart 2020.
  • De vervolgopleiding / het onderzoek start niet eerder dan per 1 juli 2020.
  • Je buitenlandse studie of onderzoek is een verdieping of verbreding van je Nederlandse vooropleiding en mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding.
  • De beurs is niet bestemd voor stages.
  • Uit je motivatie blijkt een duidelijke maatschappelijke betrokkenheid.
  • Een VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 10.000 (voor een tweejarige opleiding).

Lees altijd het volledig overzicht van de formele voorwaarden op de website van het VSBfonds.

Meer informatie?
Op de website van het VSBfonds vind je aanvullende voorwaarden en details. Meer informatie over de procedure is beschikbaar op de site van het VSBfonds en op deze UU webpagina

Vragen?
Stel ze aan de secretaris van de Utrechtse selectiecommissie per e-mail: vsbfonds@uu.nl, of maak een afspraak voor het VSBfonds spreekuur (via Studentenservice).

Wil je meer lezen over de ervaringen van onze VSBfonds bursalen? Hier vertellen zij over hun studie of onderzoek in het buitenland.