4 February 2019

Put yourself forward as a LEG Faculty Council candidate 2019-2020!

The elections for the staff and student sections of the LEG Faculty Council will take place from Monday 20 – Wednesday 22 May, 2019.

Would you like to participate at the administrative level of the Faculty of Law, Economics and Governance? Do you wish to exert your influence on important decisions regarding education, research and business operations, and gain administrative experience?

Seize this opportunity and put yourself forward as a candidate for the Faculty Council (FR)! The FR is looking for motivated students who would like to join the debate about facultywide issues that will be the focus of our strategy in the coming years.

 

What does the Faculty Council do?

The FR comprises 12 staff and 12 student members. Elections for the student section take place every year. Student members receive a 0.1 FTE compensation (by way of a management participation grant); the chair and vice-chair of the student section get 0.2 FTE (also by way of a management participation grant).

As the Faculty Council, you will be advising the Faculty Board either upon their request or on the Council’s own initiative. Regarding some important decisions, e.g. the faculty budget’s main themes, the Council even holds the right of consent.

 

Who can be a candidate?

All students who are registered with one of the faculty degree programmes can put themselves forward as a candidate. You can either join an existing party in your own School or start your own party: EVERYONE can become a candidate!

There are three student districts:

School of Law: 6 seats
School of Economics: 3 seats
School of Governance: 3 seats

 

How to become a candidate?

You can put yourself forward as a candidate on Wednesday 17 and Thursday 18 April, 2019, before 5 PM.

For further questions, please contact the Faculty Office: REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl (030 253 8105 / 030 253 8107). The completed and signed candidacy forms (including the declarations of consent) must be submitted no later than Thursday 18 April, either in hard copy or via e-mail (make sure the scan is readable). There is no deviation of this deadline!

 

More information?

Do you have further questions about the elections, do you want to know more about the candidacy procedure or put yourself forward as a candidate? Check the Faculty Council team site. It includes all required forms, the elections schedule and the Faculty Elections Regulations

 

--- Dutch version:

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad REBO 2019-2020

Van 20 tot en met 22 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de personeels -en studentengeleding van de faculteitsraad REBO.

 

Wil jij meedenken op het facultaire niveau van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering? En wil je bestuurlijke ervaring op doen?

Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad (FR). Want deze zoekt gemotiveerde studenten die willen meepraten over facultair brede zaken die richting geven aan onze strategie de komende jaren.

 

Wat houdt het in?
De FR bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden. De studentleden worden elk jaar gekozen. Als studentlid ontvang je een compensatie van 0,1 fte (i.v.v. bestuursbeurs), als voorzitter van de studentgeleding (en tevens vice-voorzitter FR) 0,2 fte (i.v.v. bestuursbeurs).

De raad adviseert het bestuur van de faculteit gevraagd en ongevraagd, en heeft op enkele belangrijke onderwerpen instemming, bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van de begroting.

 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elke student die ingeschreven is bij een opleiding van de faculteit REBO kan zich kandidaat stellen. Je kan je aansluiten bij een kandidatenlijst vanuit jouw eigen departement, of je kan zelf een lijst starten. IEDEREEN kan zich dus kandidaat stellen!

Er zijn 3 kiesdistricten:

Studenten Departement Rechtsgeleerdheid : 6 zetels
Studenten Departement U.S.E. : 3 zetels
Studenten Departement USBO : 3 zetels

 

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je kandidaat stellen op woensdag 17 en donderdag 18 april 2019 tot 17.00 uur.

Voor vragen kun je terecht bij het Bestuurssecretariaat REBO: REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl (030 253 8305 / 030 253 8107). De ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten echt uiterlijk donderdag 18 april binnen zijn. Dat kan door de formulieren op papier of via de mail in te leveren (let op leesbare scan). Er kan niet afgeweken worden van deadlines!

 

Meer informatie?

Heb je vragen over de verkiezingen, wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling of wil je je kandidaat stellen? Kijk dan eerst op de teamsite van de Faculteitsraad REBO. Hier staan alle benodigde formulieren, het tijdschema van de Verkiezingen en het Kiesreglement REBO.