24 February 2016

Honours carrousel Descartes College

Belang interdisciplinariteit in honours staat buiten kijf

Op 15 februari 2016 organiseerde het Descartes College een honours carrousel. Frits van Oostrom startte de bijeenkomst met een reflectie op de ontstaansgeschiedenis van het honours, de huidige stand van zaken en uitdagingen voor de toekomst. Vanuit dit perspectief op de fundamenten van het honoursonderwijs, discussieerden docenten, studenten en staf vervolgens over het Utrechts honoursonderwijs, geheel volgens de filosofie van het Descartes College. Voorbeelden van vragen die aan de orde kwamen: wat is de meerwaarde van interdisciplinair onderwijs en hoe kunnen we dat nog beter realiseren? Hoe help je studenten om in interdisciplinaire teams samen te werken, zeker als daarbij het leerproces minstens even belangrijk is als het eindproduct? Is er een optimale balans tussen verbreding en verdieping? Hoe maak je een programma waarin studenten zelf hun koers bepalen, rekening houdend met de grote diversiteit aan studenten en de noodzaak om wel enige kaders te geven? Uit alle discussies bleek één ding: het belang van interdisciplinariteit in het honoursonderwijs staat buiten kijf.

 

Dit verslagje is geschreven naar aanleiding van een bezoek aan de honours carroussel bij het Descartes College op 15 februari 2016.