12 results
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Biologie Ingangseis voor de niveau 1 cursussen is vwo NG met natuurkunde of vwo NT met biologie. Niveau 2 cursussen hebben één of meerdere niveau 1 cursussen als ingangseis, zoals aangegeven bij de studiepaden.
 • Duurzaam ondernemen en innovatie Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, voor enkele (keuze)cursussen zijn die er wel
 • Entrepreneurship in Life Sciences and Health Voor het volgen van de minor Entrepreneurship in Life Sciences and Health gelden geen specifieke instroomeisen.
 • Farmaceutische Wetenschappen Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
  Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten.
 • Introduction to Criminology for Law Students The minor Criminology is an entry requirement for students of Law or who want to follow the master Criminology.
 • Introduction to Criminology for Social Science students The minor Criminology is an entry requirement for students of Law or who want to follow the master Criminology.
 • Media en cultuur
 • Muziekwetenschap
 • Natuurkunde van de vaste aarde (geofysica) Je hebt een vwo-diploma met profiel natuur & techniek of natuur & gezondheid, met natuurkunde in je pakket.
 • Recht, Innovatie & Technologie Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.
 • Sociaal Ondernemerschap Voor deelname aan de minor Sociaal Ondernemerschap gelden geen bijzondere ingangseisen. Er kunnen 25 studenten deelnemen.
  Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, met voorrang voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.