6 results
  • Brain, mind and consciousness
  • Complex Systems De minor is toegankelijk voor alle bèta-studenten, maar ook voor studenten Economie en Sociologie. De enige ingangseis die gesteld wordt is Wiskunde A of B op VWO niveau.
  • Complex Systems The minor is open to all students from te faculty of Science, but also to students from Economics en Sociology. The entry requirement is Mathematics A or B at vwo- level.
  • Entrepreneurship in Life Sciences and Health Voor het volgen van de minor Entrepreneurship in Life Sciences and Health gelden geen specifieke instroomeisen.
  • Entrepreneurship in Life Sciences and Health Voor het volgen van de minor Entrepreneurship in Life Sciences and Health gelden geen specifieke instroomeisen.
  • Farmaceutische Wetenschappen Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
    Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten.