14 results
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen
 • Business Economics The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Criminologie voor studenten Rechtsgeleerdheid Ingangseisen De minor Criminologie is een ingangseis voor studenten Rechtsgeleerdheid of Sociale wetenschappen die de master Criminologie willen volgen.
 • Criminologie voor studenten Sociale Wetenschappen Ingangseisen De minor Criminologie is een ingangseis voor studenten Rechtsgeleerdheid of Sociale wetenschappen die de master Criminologie willen volgen.
 • Criminology for Economics students
 • Economics The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Educatieve minor gamma
 • Entrepreneurship The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • European Governance
 • Inleiding in het recht Als ingangseis geldt dat je aan een universiteit studeert, of je propedeuse op hbo-niveau hebt gehaald. De minor is bedoeld voor niet-rechtenstudenten.
 • Interculturele communicatie
 • Recht, Innovatie & Technologie Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.
 • Sociaal Ondernemerschap Voor deelname aan de minor Sociaal Ondernemerschap gelden geen bijzondere ingangseisen. Er kunnen 25 studenten deelnemen.
  Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, met voorrang voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
 • Theorie van het recht Als ingangseis geldt dat je aan een universiteit studeert, of je propedeuse op hbo-niveau hebt gehaald. De minor is bedoeld voor niet-rechtenstudenten.